Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến Dự thảo BC Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 06-03-2020 Ngày hết hạn 21-03-2020

0
Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quy định hoạt động bình xét thi đua và phân cụm, khối thi đua

Ngày bắt đầu 05-03-2020 Ngày hết hạn 10-03-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Song Bình năm 2019

Ngày bắt đầu 03-12-2019 Ngày hết hạn 08-12-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quơn Long năm 2019

Ngày bắt đầu 14-11-2019 Ngày hết hạn 16-11-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Bình Phan năm 2019

Ngày bắt đầu 14-11-2019 Ngày hết hạn 16-11-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hòa Tịnh năm 2019

Ngày bắt đầu 10-10-2019 Ngày hết hạn 13-10-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Xuân Đông năm 2019

Ngày bắt đầu 10-10-2019 Ngày hết hạn 13-10-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Hòa Định

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 18-09-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Bình Ninh

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 18-09-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Long Bình Điền

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết