Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Mỹ Tịnh An

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Long Bình Điền

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019 của xã Bình Phục Nhứt

Ngày bắt đầu 07-06-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Bình Thạnh năm 2018

Ngày bắt đầu 02-11-2018 Ngày hết hạn 06-11-2018

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Mỹ Tịnh An năm 2018

Ngày bắt đầu 02-11-2018 Ngày hết hạn 06-11-2018

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến đóng góp đối với “Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2018 của 02 xã Đăng Hưng Phước và Tân Thuận Bình

Ngày bắt đầu 12-10-2018 Ngày hết hạn 16-10-2018

0
Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục tên đường đối với hệ thống đường bộ thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Chợ Gạo

Ngày bắt đầu 01-10-2018 Ngày hết hạn 10-10-2018

0
Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục tên đường đối với hệ thống đường bộ thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Chợ Gạo

Ngày bắt đầu 01-10-2018 Ngày hết hạn 04-12-2018

0
Xem các góp ý
Lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chợ Gạo

Ngày bắt đầu 04-09-2018 Ngày hết hạn 04-10-2018

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Ngày bắt đầu 20-08-2018 Ngày hết hạn 28-08-2018

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết