Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 2
23/09/2021

Ngày 22/9/2021, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Tổ đại biểu; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu về việc Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng chính quyền và ghi nhận phản ánh những tâm tư, tình cảm của cử tri huyện trong những tháng đầu năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ  những tháng cuối năm 2021. Đồng thời các đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận, Thủ trưởng các cơ quan huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, đời sống của người dân, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XII thông qua 07 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội và hoạt động Hội đồng nhân dân, trong đó có Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết