Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH PHAN
25/10/2019

 

        Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;

       Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Bình Phan tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bình Phan

        Thời gian: 27/9/2019-12/10/2019

        Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.547/2.071 hộ (74,7% số hộ)

        Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 98% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 100%.                  

Số

TT

NỘI DUNG

HÀI LÒNG

CHƯA HÀI LÒNG

Số phiếu

Tỷ lệ

%

Số phiếu

Tỷ lệ %

Lý do

1

Về quy hoạch, bố trí các công trình khu sản xuất tập trung tại xã

1.542

99,68

05

0,32

- Chưa có quy hoạch. khu sản xuất chưa nhiều.

2

Hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất tại xã, hệ thống giao thông kết nối các xã trong huyện

1.530

98,90

17

1,10

- Tuyến đường trước cửa các hộ dân còn hư hỏng  nhiều. Một số đường chưa hoàn chỉnh..Công trình cầu ngoài trạm bơm chưa hoàn thành. Còn có hộ trồng cỏ voi che khuất tầm nhìn. Còn nhiều hộ khi xây cất nhà xong còn để vật liệu thừa rất lâu làm ảnh hưởng đến việc lưu thông.

3

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất

1.547

100

 

 

 

4

Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã.

1.546

99,94

01

0,06

- Hệ thống điện còn thiếu sót nhiều tuyến.

5

Cơ sở vật chất các trường học; chất lượng giáo dục của các trường học tại xã

1.546

99,94

01

0,06

- Chưa xây mới trường tiểu học.

6

Cơ sở vật chất; Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của của trạm y tế xã.

1.546

99,94

01

0,06

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ y tế chưa đạt

7

Nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở xã

1.545

99,87

02

0,13

- Nhà văn hóa đang xây dựng, chưa có hoạt động.

 

8

Việc hổ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân ở các xã.

1.546

99,94

01

0,06

- Chưa có.

 

9

Việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhân dân ở khu dân cư trong xã

1.544

99,81

03

0,19

- Chưa có lớp đào tạo nghề cho nông dân.

 

10

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân.

1.542

99,68

05

0,32

-Nước chưa đủ tiêu chuẩn. Nước sạch phục vụ cho sinh hoạt lúc có lúc không. Nước sinh hoạt thường xuyện bị phèn.

11

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiểm môi trường ở xã; cảnh quan môi trường ở xã.

1.528

98,77

19

1,23

-Tình trạng bón phân gà tươi cho cây thanh long gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa xử lý triệt để. Trại chăn nuôi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.

12

Thực hiện an toàn thực phẩm của các hộ dân và của khu dân cư trong xã.

1.545

99,87

02

0,13

- Không biết.

13

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quy ước, hương ước thôn (xóm, thôn, bản, ấp…)

1.547

100

 

 

 

14

Tình hình an ninh trật tự an toàn tại xã

1.544

99,81

03

0,19

- An ninh trật tự còn nhiều bất cập, chưa an toàn. Tình trạng trộm cắp, đột nhập nhà dân còn phức tạp.

15

Việc phát huy đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, công sức lao động…)

1.547

100

 

 

 

16

Việc cải cách các thủ tục hành chánh của UBND xã; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức xã

1.547

100

 

 

 

17

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Chính trong xây dựng nông thôn mới ở xã

1.547

100

 

 

 

18

Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các Đoàn thể về xây dựng Nông thôn mới ở xã

1.547

100

 

 

 

19

Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã.

1.547

100

 

 

 

                                                                     

                                                                                 Nguyễn Thị Kim Hằng

                                                                             Phòng Nông nghiệp & PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết