Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Gạo
14/11/2019

Ngày 13/11/2019 Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Chí Định - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; 05 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2019.

Trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, sự tham gia phối hợp tích cực từ các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Gạo đạt được yêu cầu theo kế hoạch đề ra, bám sát các nội dung hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa phương.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền được 96.579 cuộc, có 2.414.470 lượt lãnh đạo ở các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; báo cáo viên pháp luật huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Hình thức tuyên truyền: hội nghị triển khai, lồng ghép các cuộc họp chi, tổ hội của đoàn thể và tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng.

 Tính đến nay toàn huyện có 136 Tổ hòa giải với 933 Hòa giải viên và 522 tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và tuyền truyền PBGDPL. Qua 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, các Tổ hòa giải ở cơ sở đã  tiếp nhận 950 đơn; đưa ra hòa giải 950 đơn, trong đó: hòa giải thành 883 đơn (tỷ lệ 92,95 %), hòa giải không thành 67 đơn (tỷ lệ 7,05 %), hiện tại không có đơn tồn đọng. Qua đó, đã góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết