Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019
05/08/2019

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ Hè Thu năm 2019 xuống giống dứt điểm diện tích 453,15 ha, đạt 90,63% kế hoạch xuống giống của tỉnh, giảm 50,53% so cùng kỳ; trong đó: diện tích nếp 4,10 ha, chiếm 0,90% diện tích xuống giống của vụ. Trà lúa trong giai đoạn làm đòng đang phát triển tốt.

 - Cây màu:

+ Màu lương thực, trong tháng gieo trồng được 143,55 ha, nâng lũy kế được 1.980,89 ha, đạt 68,31% kế hoạch, giảm 20,24% so cùng kỳ, tương đương giảm 502,76 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 1.590 ha, năng suất bình quân 37,00 tạ/ha, cho sản lượng 5.883,00 tấn, đạt 54,83 kế hoạch, giảm 20,70% so cùng kỳ.  

+ Màu thực phẩm, trong tháng gieo trồng được 391,65 ha, nâng lũy kế được 8.907,39 ha. Tổng diện tích gieo trồng đạt 82,48 kế hoạch, giảm 10,61% so cùng kỳ, tương đương giảm 1.056,77 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 7.400 ha, năng suất bình quân 212,18 tạ/ha, cho sản lượng 157.013,20 tấn, đạt 76,97% so kế hoạch, giảm 2,83% so cùng kỳ, tương đương 4.576,52 tấn.

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: Diện tích 6.584,13 ha, đạt 104,34% kế hoạch, tăng 5,19% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 5.680,39 ha, tăng 6,73% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 723.040 trái, nâng lũy kế được 27.700.000 trái, tương đương 27.700 tấn, đạt 61,50% kế hoạch, tăng 0,51% so cùng kỳ.

+ Cây ăn quả: Diện tích 9.181,90 ha, đạt 105,42% kế hoạch, tăng 11,71% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long 7.016,35 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 5.133,10 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.849,56 ha, tăng 14,98% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 5.448,77 tấn, nâng lũy kế được 110.800,00 tấn, đạt 63,15% kế hoạch, tăng 9,87% so cùng kỳ.

- Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, hiện trên địa bàn chưa ghi nhận đàn chăn nuôi bị ảnh hưởng do tác động thời tiết. Chăn nuôi khác vẫn ổn định và phát triển.

- Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 81,33 ha. Trong đó: diện tích nuôi cá 80,82 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,31 ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 0,20 ha. Tổng diện tích đạt 39,67% kế hoạch, giảm 28,24% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 190 tấn, nâng lũy kế được 1.490 tấn, trong đó: sản lượng cá nuôi lồng bè 210 tấn, tổng sản lượng đạt 35,48% kế hoạch, giảm 46,17% so cùng kỳ; trong đó: khai thác nội địa 67 tấn, đạt 67,00% kế hoạch, tăng 2,29% so cùng kỳ. Phần nuôi thủy sản khác: Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung hòa, có 66 cá sấu mẹ đến thời điểm này bán được 4.880 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 1kg/con giá bán 2,5 triệu/con cho giá trị 12.200 triệu đồng, 18 con cá sấu thịt với trọng lượng 1,47 tấn, trị giá 3.069,50 triệu đồng.

2. Về xây dựng nông thôn mới

Tập trung hỗ trợ 10 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 (Hòa Định, Xuân Đông, Quơn Long, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Song Bình, Bình Ninh, Long Bình Điền, Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An), đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí đã đạt được gửi về ngành huyện thẩm tra.

* Xã Long Bình Điền: Đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày 25/6/2019.

* Xã Mỹ Tịnh An: Đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày 28/6/2019.

* Xã Bình Phục Nhứt: Đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày 18/7/2019.

* Các xã còn lại:

STT

CÁC TIÊU CHÍ XÃ TỰ ĐÁNH GIÁ

CÁC TIÊU CHÍ CHƯA GỬI VĂN BẢN VỀ HUYỆN

CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN ĐÃ GỬI TỈNH CHƯA CÓ VĂN BẢN CÔNG NHẬN

CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC TỈNH CÔNG NHẬN

1

BÌNH NINH

15/19

04 tiêu chí (2, 4, 6, 17)

01 tiêu chí (2) + 06 chỉ tiêu (17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 (NN-CT))

01 tiêu chí (9) + 02 chỉ tiêu 17.4 (y tế), 18.5

12 tiêu chí (1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) + 08 chỉ tiêu (17.4 (VH-XD), 17.8 (y tế), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 19.1)

2

SONG BÌNH

14/19

05 tiêu chí (2, 4, 5, 6, 9)

01 tiêu chí (2) + 03 chỉ tiêu (17.1, 17.8, 19.2)

02 tiêu chí (4, 7) + 01 chỉ tiêu 17.4 (y tế)

10 tiêu chí (1, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18) + 04 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH), 17.8 (y tế), 19.1

3

HÒA TỊNH

15/19

04 tiêu chí (2, 4, 5, 6)

01 tiêu chí (2)

04 tiêu chí (4, 9, 10, 13) + 01 chỉ tiêu 17.4.

09 tiêu chí (1, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18) + 04 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH), 17.8 (y tế), 19.1)

4

BÌNH PHAN

14/19

05 tiêu chí (2, 4, 5, 6, 17)

01 tiêu chí (10) + 09 chỉ tiêu 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7, 18.3, 18.4, 19.2

02 tiêu chí (9, 14) + 01 chỉ tiêu 17.4

09 tiêu chí (1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16) + 05 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH), 17.8 (y tế), 18.6, 19.1)

5

HÒA ĐỊNH

14/19

05 tiêu chí (2, 4, 5, 6, 17)

01 tiêu chí (5) + 08 chỉ tiêu (14.1, 14.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7)

03 tiêu chí (4, 9, 13) + 01 chỉ tiêu 17.4

09 tiêu chí (1, 3, 7,  8, 11, 12, 15, 16, 18) + 04 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH-XD), 17.8 (y tế), 19.1)

6

XUÂN ĐÔNG

14/19

03 tiêu chí (2, 5, 6) + 02 chỉ tiêu (17.1, 17.8)

02 tiêu chí (5, 10) + 02 chỉ tiêu 17.1, 17.8 (công thương)

04 tiêu chí (4, 7, 9, 13) + 02 chỉ tiêu (17.4, 19.2)

08 tiêu chí (1, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 18) + 04 chỉ tiêu (14.3, 17.4 (VH), 17.8 (y tế-NN), 19.1)

7

QUƠN LONG

14/19

05 tiêu chí ( 2, 4, 5, 6, 17)

05 tiêu chí (2, 4, 5, 6, 10) + 12 chỉ tiêu (17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.2)

01tiêu chí (13) + 01 chỉ tiêu 17.4

07 tiêu chí (1,7, 8, 11, 12, 15, 16) + 05 chỉ tiêu 14.3, 17.4 (VH), 17.8 (y tế), 18.6, 19.1

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng thực hiện 68 tỷ đồng, nâng đến nay thực hiện được 475 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch (kế hoạch 724 tỷ).

Dự án chợ Bến Tranh và khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng chợ Thiên Phú Đức là đơn vị trúng thầu đầu tư dự án Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc với tổng mức đầu tư là: 22.790.208.000 đồng. Hiện nay, đang xây dựng phần nhà lồng chợ.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương trong tháng được 5,676 tỷ đồng, nâng đến nay được 62,011 tỷ đồng, đạt 70,86% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện đến nay được 298,564 tỷ đồng, đạt 61,46% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 10,394 tỷ đồng, đạt 138,03%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,478 tỷ đồng, đạt 119,2%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn năm 2019 là 262,551 tỷ đồng, gồm 101 công trình (Trong đó chuyển tiếp 11 công trình, thi công mới 90 công trình), giá trị khối lượng thực hiện đến nay là 174,292 tỷ đồng, giải ngân 166,811 tỷ đồng, đạt 63,53% kế hoạch vốn giao, gồm:

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Trong tháng đã giải quyết 133 hồ sơ, gồm 29 hồ sơ về lĩnh vực môi trường và 104 hồ sơ về lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 794 hồ sơ, gồm 85 hồ sơ về lĩnh vực môi trường và 709 hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 10 hồ sơ hồ sơ, diện tích 1,26 ha, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 160 hồ sơ, diện tích 11,65 ha. Về thanh lý bán đấu giá đất công: bàn giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất công trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo.

- Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo cho 84 cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện, đến nay đã có 50/84 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 60%, với tiền thu được là 75.000.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Thống kê công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020: có tổng số 2.880 học sinh hoàn thành chương trình năm học 2018 - 2019 đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020, đạt tỷ lệ 100%, số học sinh sau khi xét tuyển là 2.937 học sinh do có thêm 57 học sinh từ nơi khác chuyển đến đăng ký; có 2.016/2.489 học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký thi tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020, đạt tỷ lệ 80,99%, so năm trước 86,63%, giảm 5,64%.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu trong cộng đồng, bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 18 ca, bổ sung tháng trước 01 ca, nâng đến nay đã xảy ra 84 (tăng 28 ca so cùng kỳ); bệnh tay chân miệng trong tháng xảy ra 02 ca, nâng đến nay xảy ra 25 ca (tăng 04 ca so cùng kỳ); bệnh quai bị đến nay xảy ra 02 ca (giảm 46 ca so với cùng kỳ); bệnh thủy đậu trong tháng xảy ra 91 ca, nâng đến nay xảy ra 97 ca (tăng 78 ca so cùng kỳ); sốt phát ban nghi sởi - Rubella trong tháng xảy ra 04 ca, bổ sung 01 ca, nâng đến nay xảy ra 30 ca (tăng 27 ca so cùng kỳ).

Vận động trong tháng 845 trường hợp, nâng đến nay được 14.870 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỷ lệ 94,14%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 38,15% (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 53,17% (chỉ tiêu là 87%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Tổ chức Họp mặt và Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019, kết quả giải Nhất (xã Lương Hòa Lạc), giải Nhì (xã Phú Kiết), giải Ba (xã Hòa Định, xã Xuân Đông), giải Khuyến khích (xã Mỹ Tịnh An, xã Bình Ninh, xã An Thạnh Thủy). Trong buổi họp mặt ôn lại ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Qua đó cũng nhằm nâng cao trách nhiệm gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, thủy chung, tôn trọng lẫn nhau, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình nhất là đối với việc phụng dưỡng người già, nuôi dạy con tốt, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, trong tháng đã biên tập 55 chương trình thời sự, sử dụng 316 tin và 170 bài, mô hình, 04 câu chuyện truyền thanh và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

Hoạt động Bảo hiểm xã hội được tổ chức thực hiện theo đúng quy định; hầu hết các đơn vị đều tổ chức thu, nộp kịp thời. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 94,78%.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Giới thiệu giải quyết việc làm cho 200 lao động, nâng đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 1.800 lao động, đạt 90%. Tư vấn, giới thiệu 04 lao động đi lao động nước ngoài, nâng đến nay có 21 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (trong đó 15 lao động đi Nhật và 06 đi lao động Đài Loan), đạt 105%. Tổ chức mở 02 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn với 70 lao động, đạt 10% so với nghị quyết.  

Đến nay đã xây dựng 08 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 320 triệu đồng; đạt 80% (chỉ tiêu tỉnh giao xây dựng 10 ngôi). Sửa chữa được 04 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 80 triệu đồng, đạt 133.33% (chỉ tiêu tỉnh giao sửa chữa 03 ngôi). Chuyển Tòa án nhân dân huyện xem xét xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến nay đã xét đưa 08 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Cơ quan Quân sự huyện và cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định; tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch, xây dựng ý định diễn tập chỉ huy tham mưu 01 bên 01 cấp trên bản đồ năm 2019; chiêu sinh và mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 với 88 học viên.

 2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về hình sự: Xảy ra 03 vụ trộm cắp tài sản. Tài sản thiệt hại khoảng 3.200.000 đồng. Kết quả: đang điều tra.

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,2957 gam ma túy. Nội vụ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 01 đối tượng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ (Bình Phan), giữa mô tô với xe lu. Hậu quả làm chết 01 người, hư hỏng 01 xe. Nguyên nhân đang điều tra.

- Vi phạm hành chính: Xảy ra 01 vụ buôn bán hàng cấm (xã Phú Kiết). Nội vụ lập hồ sơ xử lý 02 đối tượng.

- Tệ nạn xã hội: Xảy ra 06 vụ mại dâm, đánh bài, mát-xa kích dục (thị trấn Chợ Gạo (01), Long Bình Điền (02), An Thạnh Thủy (02) Mỹ Tịnh An (01)).  Nội vụ lập hồ sơ xử lý hành chính 13 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 14 đối tượng. Nội vụ phạt tiền 06 đối tượng; quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 06 đối tượng; đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng.

- Tai nạn khác: Xảy ra 01 vụ chết người (xã Hòa Định), chết 01 người. Nguyên nhân do bệnh lý. Nội vụ cho gia đình cam kết mai táng./. 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết