Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019
25/07/2019

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp         

- Cây lúa: Vụ Đông Xuân 2018 - 2019 xuống giống diện tích 606,80 ha,  đạt 101,13% kế hoạch, giảm 59,91% so cùng kỳ; trong đó: diện tích nếp 13 ha, chiếm 2,14% diện tích xuống giống của vụ, diện tích còn lại chủ yếu các loại giống lúa chất lượng cao như: OM VD-VND, OM 5451, OM 6976, Nàng       hoa 9,... Sản lượng thu hoạch đến cuối vụ khoảng 4.040,68 tấn, năng suất bình quân (ước sơ bộ lần 1) 66,59 tạ/ha, đạt 96,25% kế hoạch, giảm 61,83% so cùng kỳ. Hiện đang chờ Cục Thống kê phản hồi năng suất chính thức.

Kế hoạch xuống giống vụ Hè Thu 2019 là 500 ha, hiện nay nông dân đang tập trung làm đất để chuẩn bị xuống giống; lịch thời vụ xuống giống từ 15/5 đến 25/5/2019 (nhằm ngày 11/04 đến 21/04 âm lịch).

- Cây màu:

+ Màu lương thực năm 2019 trong tháng gieo trồng được 154,10 ha, nâng lũy kế được 1.606,02 ha, đạt 55,38% kế hoạch, giảm 19,06% so cùng kỳ, tương đương giảm 378,23 ha. Diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng 1.265 ha, năng suất bình quân 37,00 tạ/ha, cho sản lượng 4.680,50 tấn, đạt 43,62 kế hoạch, giảm 18,39% so cùng kỳ.  

+ Màu thực phẩm năm 2019 trong tháng gieo trồng được 678,83 ha, nâng lũy kế được 7.448,21 ha. Tổng diện tích gieo trồng đạt 68,96% kế hoạch, giảm 1,73% so cùng kỳ, tương đương giảm 149,34 ha. Tổng diện tích thu hoạch nâng lũy kế đến cuối tháng khoảng 5.995 ha, năng suất bình quân 212,18 tạ/ha, cho sản lượng 127.201,91 tấn, đạt 62,35% so cùng kỳ, giảm 1,30% so cùng kỳ, tương đương 1.730,57 tấn.

- Cây lâu năm và cây ăn quả:

+ Cây dừa: diện tích 6.325,87 ha, đạt 100,25% kế hoạch, tăng 1,37% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cho trái 5.449,89 ha, tăng 4,08% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 3.800.000 trái, nâng lũy kế được 23.105.210 trái, tương đương 23.105,21 tấn, đạt 51,30% kế hoạch, tăng 0,46% so cùng kỳ.

+ Cây ăn quả: diện tích 8.543,71 ha, đạt 98,09% kế hoạch, tăng 6,52% so cùng kỳ; trong đó: diện tích cây thanh long 6.428,08 ha, diện tích thanh long cho sản phẩm 4.694,80 ha. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 6.277,41 ha, tăng 7,21% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong tháng được 21.690 tấn, nâng lũy kế được 81.655,04 tấn, đạt 46,54% kế hoạch, tăng 18,39% so cùng kỳ.

- Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, hiện trên địa bàn chưa ghi nhận đàn chăn nuôi bị ảnh hưởng do tác động thời tiết. Chăn nuôi khác vẫn ổn định và phát triển.

- Thủy sản: Diện tích thực tế có nuôi thủy sản 80,67 ha; trong đó: diện tích nuôi cá 80,16 ha, diện tích nuôi thủy sản khác 0,31 ha, diện tích sản xuất giống thủy sản 0,2 ha. Tổng diện tích đạt 80,67% kế hoạch, giảm 27,29% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch thủy sản trong tháng được 219 tấn, nâng lũy kế được 1.079 tấn, trong đó: khai thác nội địa 50,50 tấn, đạt 50,50% kế hoạch, tăng 21,78% so cùng kỳ. Phần nuôi thủy sản khác: Chợ Gạo có một hộ nuôi cá sấu ở xã Trung hòa, có 66 cá sấu mẹ đến thời điểm này bán được 2.810 con cá sấu giống trọng lượng bình quân 1kg/con giá bán 2,5 triệu/con cho giá trị 7.025 triệu đồng, 7 con cá sấu thịt trị giá 2.800 triệu đồng.  

2. Về xây dựng nông thôn mới

Tập trung hỗ trợ 09 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 (Hòa Định, Xuân Đông, Quơn Long, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Song Bình, Bình Ninh, Long Bình Điền, Hòa Tịnh), đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí đã đạt được gửi về ngành huyện thẩm tra. Hỗ trợ xã Mỹ Tịnh An củng cố tiêu chí 19.

* Xã Mỹ Tịnh An

Đến nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí (tỉnh công nhận 19 tiêu chí năm 2018); nhưng tháng 11 năm 2018 trên địa bàn xã xảy ra trọng án, xã và Công an huyện đã củng cố. Công an tỉnh đã thẩm định chỉ tiêu 19.2 về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, đang chờ văn bản công nhận.

Hiện nay các ngành của tỉnh có văn bản yêu cầu phải thẩm định lại 7 tiêu chí và 2 chỉ tiêu gồm: tiêu chí 4 về điện; tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 9 về  nhà ở dân cư; tiêu chí 15 về y tế; tiêu chí 16 về văn hóa; tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; chỉ tiêu 17.4 về mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; chỉ tiêu 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tiến độ hồ sơ: đến nay xã đã gửi hồ sơ về huyện 6 tiêu chí (4, 6, 15, 16, 17, 18) và 01 chỉ tiêu 17.8.  Hiện xã đang hoàn chỉnh hồ sơ 01 tiêu chí 09 và 01 chỉ tiêu 17.4. Dự kiến các tiêu chí sẽ hoàn thành trong tháng 5.

* Xã Hòa Tịnh

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 11 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa và 04 chỉ tiêu 17.4, 17.8, 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 07 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

- Ngành tỉnh công nhận 04 tiêu chí: cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (do xã không quy hoạch chợ), hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

*Xã Long Bình Điền

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 17 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh và 05 chỉ tiêu 17.1, 17.4, 17.8, 18.5 (Y tế), 18.6.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 11 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 02 chỉ tiêu 17.8, 18.6.

- Tỉnh đã công nhận 08 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa và 2 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Song Bình

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 11 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế , văn hóa và 05 chỉ tiêu 14.3, 17.4, 17.8 (Y tế), 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 09 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

- Tỉnh đã công nhận 05 tiêu chí: hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Bình Ninh

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 13 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh và 04 chỉ tiêu 17.4, 17.8 (Y tế), 18.5, 18.6.

- Hồ sơ ngành huyện đã gửi tỉnh 10 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyển thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và 02 chỉ tiêu 17.8 (Y tế) 18.6.

- Tỉnh đã công nhận 06 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, hộ nghèo, lao động có việc làm, y tế, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Bình Phục Nhứt

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 12 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh và 03 chỉ tiêu 17.8, 18.5, 18.6.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 10 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, trường học, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 02 chỉ tiêu 17.8, 18.6.

- Tỉnh đã công nhận 04 tiêu chí: hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Bình Phan

- Hồ sơ gởi ngành huyện thẩm tra 11 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và 04 chỉ tiêu 17.4, 17.8, 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 09 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa và 01 chỉ tiêu 18.6.

- Ngành tỉnh công nhận 05 tiêu chí: quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Quơn Long

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 08 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, y tế, văn hóa và 04 chỉ tiêu 14.3, 17.4, 18.6, 19.1.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 06 tiêu chí: quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa.

- Ngành tỉnh công nhận 02 tiêu chí: quy hoạch, văn hóa.

* Xã Hòa Định

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 12 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 02 chỉ tiêu 14.3, 17.4.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 07 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa và 01 chỉ tiêu 18.6.

- Ngành tỉnh công nhận 03 tiêu chí: hộ nghèo, lao động có việc làm, văn hóa và 02 chỉ tiêu 14.3, 18.6.

* Xã Xuân Đông

- Hồ sơ gửi ngành huyện thẩm tra 14 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh và 06 chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7.

- Huyện đã gửi hồ sơ trình tỉnh thẩm định 06 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, văn hóa, quốc phòng - an ninh và 01 chỉ tiêu 18.6.

- Ngành tỉnh công nhận 02 tiêu chí: quy hoạch, văn hóa.

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng thực hiện 68 tỷ đồng, nâng đến nay thực hiện được 317 tỷ đồng, đạt 43,78% kế hoạch (kế hoạch 724 tỷ).

Dự án chợ Bến Tranh và khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng chợ Thiên Phú Đức là đơn vị trúng thầu đầu tư dự án Chợ Bến Tranh và Khu tái định cư xã Lương Hòa Lạc với tổng mức đầu tư 22.790.208.000 đồng. Hiện nhà đầu tư đang xây dựng phần nhà lồng chợ.

Dự án Trường Mầm non Khu dân cư Long Thạnh Hưng đã tổ chức Lễ khởi công, hiện nay đang tiến hành thi công xây dựng.

4. Thu, chi ngân sách

- Thu từ kinh tế địa phương được 44,855 tỷ đồng, đạt 51,26% so với dự toán. Tổng chi trong cân đối ngân sách cấp huyện 185,365 tỷ đồng, đạt 38,17% kế hoạch.

- Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn xây dựng công trình phúc lợi được 8,864 tỷ đồng, đạt 117,71%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1,160 tỷ đồng, đạt 93,56%.

5. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn năm 2019 là 255,915 tỷ đồng, gồm 100 công trình (Trong đó chuyển tiếp 11 công trình, thi công mới 89 công trình), giá trị khối lượng thực hiện đến nay là 60,730 tỷ đồng, giải ngân 85,999 tỷ đồng, đạt 33,6% kế hoạch vốn giao, gồm:

* Công trình chuyển tiếp: 11 công trình.

- Đã thi công xong: 04 công trình.

- Đang triển khai thi công: 07 công trình.

* Thi công mới: 89 công trình.

- Đã thi công xong đang lập thủ tục quyết toán: 10 công trình.

- Đang thi công: 50 công trình.

- Đã duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chờ giao mặt bằng cho đơn vị thi công): 02 công trình.

- Đã mở thầu, Tư vấn đang phân tích hồ sơ dự thầu: 07 công trình.

- Đã đăng báo mời thầu, ngày 17/5/2019  mở thầu: 08 công trình.

- Đã duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự kiến tháng 6/2019 mở thầu: Cầu 20 tháng 7, xã Đăng Hưng Phước (do đang thực hiện công tác đền bù giải tỏa).

- Đang trình duyệt kế haọch lựa chọn nhà thầu: 08 công trình.

- Đã trình Sở xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án:  Trường Tiểu học Song Bình.

- Đã thông qua dự án, Tư vấn đang hoàn chỉnh theo ý kiến của hội đồng thẩm định để trình phê duyệt dự án: 02 công trình:

+ Đường huyện 26, xã Quơn Long - Tân Thuận Bình.

+ Nâng cấp, mở rộng đường đê Bình Ninh.

6. Công tác Tài nguyên và Môi trường

- Trong tháng đã giải quyết 101 hồ sơ, gồm 12 hồ sơ về lĩnh vực môi trường và 89 hồ sơ về lĩnh vực đất đai, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nhận giải quyết 573 hồ sơ, gồm 51 hồ sơ về lĩnh vực môi trường và 522 hồ sơ về lĩnh vực đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong tháng được 21 hồ sơ hồ sơ, diện tích 1,32 ha, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 131 hồ sơ, diện tích 9,41 ha

- Công tác tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác thu phí bảo vệ môi trường: đến nay đã có 40/84 cơ sở nộp phí đạt tỷ lệ 48%, với tiền thu được là 60.000.000 đồng.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo

Các trường tổ chức kiểm tra học kỳ II và chuẩn bị tổng kết năm học 2018 - 2019 (bậc Mầm non ngày 24/5/2019, bậc Tiểu học ngày 28/5/2019, bậc Trung học cơ sở ngày 29/5/2019); các trường trung học cơ sở hoàn thành xếp loại hai mặt giáo dục khối 9, lập danh sách học sinh dự xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018 - 2019; thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm 2019 và Phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020 và tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2018 - 2019; tổng hợp kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019.

2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Bệnh sốt xuất huyết trong tháng xảy ra 09 ca, bổ sung tháng trước 01 ca, nâng đến nay đã xảy ra 61 (tăng 18 ca so cùng kỳ); bệnh tay chân miệng trong tháng xảy ra 01 ca, loại bỏ tuần trước 01 ca, nâng đến nay xảy ra 15 ca (tăng 06 ca so cùng kỳ); bệnh quai bị trong tháng xảy ra 01, nâng đến nay xảy ra 02 ca (giảm 41 ca so với cùng kỳ); bệnh thủy đậu đến nay xảy ra 06 ca (giảm 08 ca so cùng kỳ); sốt phát ban nghi sởi - Rubella trong tháng xảy ra 06 ca, nâng đến nay xảy ra 21 ca (tăng 19 ca so cùng kỳ).

Vận động trong tháng 459 trường hợp, nâng đến nay được 13.914 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỷ lệ 88,08%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đến nay đạt 26,76% (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đến nay đạt 41,57% (chỉ tiêu là 87%).

3. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao và công tác truyền thanh

Tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận 02 xã Quơn Long và An Thạnh Thủy đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2019, nâng đến nay toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang, đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất trật tự trên địa bàn được 11 cuộc; kết quả nhắc nhở 38 trường hợp vi phạm tiếng ồn, cam kết không tái phạm.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện trong tháng đã biên tập 56 chương trình thời sự, sử dụng 306 tin và 170 bài, mô hình, và nhiều chương trình khác; chất lượng biên tập nội dung các chương trình thời sự được nâng lên; thường xuyên cộng tác đài tỉnh và đưa tin bài trên báo Ấp Bắc.

Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 93,77%.

4. Lao động - thương binh và xã hội

Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 tại công ty TNHH MTV Wondo Vina. Giới thiệu giải quyết việc làm cho 120 lao động, nâng đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 510 lao động, đạt 25,5%. Trong tháng đã tư vấn, giới thiệu được 02 lao động đi lao động nước ngoài, nâng đến nay có 17 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 85%.

Xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa, nâng lũy kế đã xây dựng 03 ngôi, tổng kinh phí 120 triệu đồng, đạt 30% (chỉ tiêu tỉnh giao xây dựng 10 ngôi). Sửa chữa được 02 ngôi nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 40 triệu đồng, đạt 66,7% (chỉ tiêu tỉnh giao sửa chữa 03 ngôi). Chuyển Tòa án nhân dân huyện xem xét xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 đối tượng do nghiện ma túy, nâng đến nay đã xét đưa 08 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng: Tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng teo kế hoạch được 890/1.610 đồng chí; tiếp tục chuẩn bị các văn kiện diễn tập cấp huyện năm 2019; tổ chức xác minh lý lịch tuyển sinh quân sự và quân sự cơ sở năm 2019; ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2019.

2. An ninh - trật tự

- Tội phạm về hình sự: Xảy ra 02 vụ, tài sản thiệt hại khoảng 15.000.000 đồng, chết 01 người. Kết quả chuyển tỉnh 01 vụ (giết người), đang điều tra 01 vụ.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ, giữa ô tô con với mô tô và mô tô. Hậu quả làm chết 01 người, hư hỏng 03 xe. Nguyên nhân do lái xe mô tô đi không đúng phần đường quy định.

- Va chạm giao thông: Xảy ra 01 vụ, giữa ô tô với mô tô. Hậu quả làm bị thương 01 người, hư hỏng 02 xe. Nguyên nhân do lái xe ô tô đi không đúng phần đường quy định.

- Tệ nạn xã hội: Xảy ra 10 vụ cờ bạc, mát-xa kích dục. Nội vụ lập hồ sơ xử lý hành chính 36 đối tượng.

- Sử dụng trái phép chất ma túy: Phát hiện 22 đối tượng. Nội vụ phạt tiền 08 đối tượng; quản lý theo Nghị định số 111/2013NĐ-CP 10 đối tượng; đưa cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng; đang đề xuất 02 đối tượng.

- Tai nạn khác: Xảy ra 03 vụ chết 03 người. Nguyên nhân do điện giật, bệnh lý. Nội vụ cho gia đình cam kết, mai táng./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết