Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019
25/07/2019

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 1742/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo năm 2019 và Kế hoạch công tác quí I năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện đến nay đạt được kết quả như sau:

 1. Sản xuất nông nghiệp: Vụ lúa Đông Xuân xuống giống được 606,8 ha, đạt 101,13% kế hoạch, giảm 59,91% so cùng ký năm trước (do chuyển đổi một số diện tích sang trồng màu, cây ăn quả); đến nay lúa đang ở giai đoạn chín và đang thu hoạch. Cây màu tiếp tục phát triển khá, trồng được 7.312 ha, đạt 55% kế hoạch; trong đó có 1.290 ha bắp và 6.022 ha màu thực phẩm. Kinh tế vườn tiếp tục phát triển, hiện có 14.822 ha, đạt 95,5% kế hoạch, tăng 6,31%; trong đó có 6.388 ha thanh long, giá ổn định và ở mức cao nên nông dân có thu nhập khá. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì ổn định.

2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới: Công trình thủy lợi từ các nguồn vốn đã thi công 15/15 công trình, công trình điện và giao thông nông thôn thực hiện đạt tiến độ đề ra;

Xây dựng nông thôn mới: Tập trung thực hiện 09 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 (HĐ, XĐ, QL, BP, BPN, SB, BN, LBĐ, HT) ), đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí đã đạt gửi về ngành huyện thẩm tra. Đã xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (Phú Kiết) và xã nông thôn mới nâng cao (Đăng Hưng Phước).  

3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 109,817 tỷ đồng, đạt 28,98% kế hoạch, tăng 9,59% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định và có bước phát triển, hàng hóa lưu thông ổn định cung cấp đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng; công tác quản lý kinh doanh, sắp xếp việc mua bán, phòng cháy chữa cháy ở các chợ được tập trung thực hiện tốt.

4. Kinh tế tập thể:  Toàn huyện có 15 Hợp tác xã, 01 chi nhánh HTX Tân Mỹ Chánh và 03 Quỹ Tín dụng (Đăng Hưng Phước, Thị trấn, Bình Phục Nhứt). Tổng số thành viên của HTX là 3.565 thành viên, hầu hết các HTX hoạt động có hiệu quả.

5. Xây dựng cơ bản:  Tổng số công trình năm 2019 đã có quyết định giao vốn là 102 công trình, gồm chuyển tiếp 11 công trình và thi công mới 91 công trình; tổng vốn giao 255,915 tỷ đồng; giá trị thực hiện quí I là 31,6 tỷ đồng, giải ngân 20,286 tỷ đồng.

6. Công tác tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường được quan tâm thực hiện, tiến hành kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện, đã lập biên bản nhắc nhở 44 trường hợp vi phạm.

7. Tài chính: Thu ngân sách từ kinh tế địa phương (đến 31/3/2019) được 29,073 tỷ đồng, đạt 33,25% so dự toán tỉnh giao. Vận động nguồn vốn nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng công trình phúc lợi 5,307 tỷ đồng, đạt 70,47%. Tổng chi ngân sách (huyện và xã) là 124,169 tỷ đồng, đạt 21% so dự toán.

8. Về văn hóa - xã hội

- Hoàn thành tốt chương trình học kỳ I năm học 2018 - 2019 với chất lượng giáo dục ở các bậc học được giữ vững và có nâng lên. Duy trì sĩ số học sinh bậc Tiểu học đạt 100%, bậc Trung học cơ sở đạt 99,73%; công tác kiểm tra toàn diện các hoạt động dạy và học được thực hiện đúng kế hoạch.    

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, vệ sinh phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã khám, điều trị bệnh cho trên 87.175 lượt người,  giảm 11,81% so cùng kỳ; bệnh nhân điều trị nội trú ở tuyến huyện giảm 7,24% so cùng kỳ. Đến nay có 02 bệnh tăng là: Tay chân miệng tăng 233,33% so cùng kỳ (xảy ra 10 ca), sốt phát ban tăng 800% (xảy ra 09 ca); có 04 bệnh giảm là: Sốt xuất huyết giảm 3,22% (xảy ra 30 ca), tiêu chảy giảm 62,5% (xảy ra 36 ca), thủy đậu giảm 25% (xảy ra 03 ca), quai bị giảm 95,65% (xảy ra 01 ca).

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm, củng cố và thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng; xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đối với xã Quơn Long, đến nay cơ bản đạt các tiêu chuẩn. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe trong nhân dân được duy trì tốt, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 39,06%, số gia đình tham gia luyện tập đạt 27,67%.

- Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 710,07 triệu đồng, đạt 57,26%. Đến nay có 11 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 55%. Tư vấn giới thiệu việc làm mới cho 275 lao động, đạt 13,75% kế hoạch.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được tổ chức thực hiện tốt, đã mua Bảo hiểm y tế cho 215 trẻ dưới 6 tuổi, nâng tổng số đến nay 17.876 trẻ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện (đến 31/3/2019) đạt 93,29%.

9. Quốc phòng - an ninh: Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng được nâng lên, đã giao 162 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; trong đó: có 162 đoàn viên (chiếm 100%); về chuyên môn kỹ thuật có 30 thanh niên (chiếm 18,5%); tình nguyện có 162 thanh niên (chiếm 100%).

- An ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được kiềm chế; trong đó: Tội phạm hình sự giảm 11,11% so cùng kỳ; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ, giảm 85,74% so cùng kỳ, số người chết 01 người, giảm 83,35%, số người bị thương không có, giảm 100%.

10. Công tác chính quyền: Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện đạt kết quả khá, tạo bước chuyển biến tích cực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; hoàn thành hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác thi đua - khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua - khen thưởng năm 2019.

11. Hoạt động nội chính: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện tốt, kịp thời; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định, đã tiếp 13 lượt công dân (13 người), giảm 7,14%; tiếp nhận và giải quyết 13 đơn của công dân (tăng 44,4%), đạt 100%.

- Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ;  Ủy ban nhân dân huyện, các xã - thị trấn và các cơ quan cấp huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 và đã tổ chức được 330 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, có trên 8.490 lượt người tham dự./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết