Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
05/08/2019

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

- Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp thực hiện 3.742,8 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch, tăng 9,05% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 395,5 tỷ đồng, đạt 54,63% kế hoạch, tăng 9,92% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (đến 30/6/2019) thực hiện 56,335 tỷ đồng, đạt 64,38% so chỉ tiêu, tăng 25,78% so cùng kỳ.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách 335,959 tỷ đồng, đạt 56,35% so dự toán, tăng 33,5% so cùng kỳ.

- Dạy nghề cho 270 lao động nông thôn, đạt 38,57% so nghị quyết (nghị quyết 600 đến 700 lao động).

- Tạo thêm việc làm cho 1.050 lao động, đạt 52,5% so nghị quyết (nghị quyết 2.000 lao động).

- Giao quân đạt 100% so chỉ tiêu tỉnh giao (đã giao 162 thanh niên).

2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực

2.1. Sản xuất nông nghiệp: Cơ bản ổn định và có bước phát triển khá, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tập trung, chuyên canh, phát huy được các loại cây trồng có thế mạnh, chăn nuôi được giữ vững. Tổng sản lượng lương thực có hạt 9.528 tấn, đạt 48,05% so kế hoạch, giảm 59,91% so cùng kỳ; rau màu trồng được 10.353 ha, đạt 74,45% kế hoạch; cây lâu năm hiện có 15.739 ha, đạt 104,22% kế hoạch, tăng 5,09%; trong đó có trên 6.999 ha thanh long, tăng 19,09% so cùng kỳ.

2.2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới: Được tập trung thực hiện đến nay các công trình thủy lợi, điện, giao thông nông thôn đạt tiến độ theo kế hoạch năm 2019. Xây dựng nông thôn mới đã tổ chức lễ công bố 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới Long Bình Điền và Mỹ Tịnh An, xã Bình Phục Nhứt (dự kiến đầu tháng 7 năm 2019); các xã còn lại đã cơ bản đạt được từ 14 - 15 tiêu chí; các tiêu chí còn lại (chủ yếu về cơ sở hạ tầng), hiện các xã đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trong quí 2 năm 2019 để tổ chức ra mắt theo kế hoạch đề ra.

2.3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 395,5 tỷ đồng, đạt 54,63% kế hoạch, tăng 9,92% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định và có bước phát triển, hàng hoá lưu thông ổn định cung cấp đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng; công tác quản lý kinh doanh, sắp xếp việc mua bán, phòng cháy chữa cháy ở các chợ được tập trung thực hiện tốt.

2.4. Kinh tế tập thể: Toàn huyện hiện có 19 Hợp tác xã, 01 chi nhánh Hợp tác xã và 3 Quỹ tín dụng nhân dân, hầu hết các Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2.5. Xây dựng cơ bản: Tổng số công trình xây dựng cơ bản năm 2019 đã có quyết định giao vốn 104 công trình, gồm: Thi công chuyển tiếp 11 công trình và thi công mới 93 công trình; tổng vốn được giao 262,851 tỷ đồng; ước giá trị thực hiện 173.028 tỷ đồng, giải ngân 179,195 tỷ đồng, đạt 68,17% kế hoạch vốn.

2.6. Công tác tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường được quan tâm thực hiện; tập trung kiểm tra thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện.

 2.7. Tài chính: Thu ngân sách từ kinh tế địa phương thực hiện 56,335 tỷ đồng, đạt 64,38% so chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 25,78% so cùng kỳ, các nguồn thu đều đạt trên 50%. Nguồn vốn vận động nhân dân tự nguyện đóng góp được 10,386 tỷ đồng, đạt 137,92% so dự kiến; quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,477 tỷ đồng, đạt 119,13% kế hoạch. Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện và xã 335,959 tỷ đồng, đạt 56,35% so dự toán, tăng 33,5% so cùng kỳ.

2.8. Về văn hóa - xã hội

- Hoàn thành chương trình năm học 2018 - 2019 với chất lượng giáo dục các bậc học được giữ vững và có bước nâng lên. Phong trào học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tiếp tục duy trì thực hiện tốt. Huy động học sinh ra lớp: nhà trẻ đạt 95,45% so chỉ tiêu tỉnh giao; mẫu giáo đạt 95,37%; trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, bậc tiểu học đạt 97,7%, bậc THCS đạt 98,54%. Duy trì sĩ số học sinh bậc tiểu học đạt 100%, bậc trung học cơ sở đạt 99,45%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp Sáu đạt 100%.

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng, vệ sinh phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 6 tháng đã khám, điều trị bệnh cho trên 181.840 lượt người; tuyến huyện số lần khám bệnh giảm, điều trị nội trú tăng so cùng kỳ; công suất sử dụng giường bệnh đạt 85,9%. Đến nay các loại bệnh có chiều hướng tăng so cùng kỳ.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm, củng cố và thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng; thực hiện đăng ký gia đình văn hóa và cơ quan văn hóa đạt 100%; tổ chức Lễ công bố 02 xã: Quơn Long và An Thạnh Thủy đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, nâng đến nay toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Xây dựng nhà tình nghĩa đạt 50% chỉ tiêu và sửa chữa đạt 133% chỉ tiêu tỉnh giao; tổng kinh phí 280 triệu đồng. Tập trung rà soát, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đến nay đạt 94,4% (tỉnh giao 93,8%).

2.9. Quốc phòng - an ninh 

- Hoàn thành tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đã giao 162 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu, đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng được nâng lên. Đến nay đã tập huấn, huấn luyện được 1.154 lực lượng. Tập trung thực hiện diễn tập cấp xã được 02 đơn vị, chuẩn bị diễn tập cấp huyện năm 2019.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; tội phạm hình sự xảy ra 27 vụ (tăng 11,2% so cùng kỳ); tội phạm về ma túy 11 vụ, khởi tố 16 đối tượng. Tai nạn giao thông đường bộ 05 vụ, giảm 37,5%, số người chết 04 người, giảm 42,86%, số người bị thương 01 người, giảm 50%.  

2.10. Hoạt động nội chính: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện tốt, kịp thời; công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định; đã tiếp 31 lượt công dân, nhận và giải quyết 40 đơn, đạt 100%.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan cấp huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019; hoàn thành việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc diện quản lý./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết