Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Thủ tục Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện
20/06/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

  1.  

Thủ tục Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện

2

 

 

1. Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện

 

1

Trình tự thực hiện

        Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2

Địa điểm thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (số 191, Ô 2, Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

3

Cách thức thực hiện

Không quy định.

4

Thành phần hồ sơ

Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND huyện

7

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 

8

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của UBND cấp huyện

9

Lệ phí (nếu có)

Không quy định

10

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Luật bảo vệ môi trường 2014;

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết