Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN
21/11/2017

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ CƠ QUAN CẤP HUYỆN:

1. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835593 - 073.3835594

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Văn Mỹ

Chủ tịch

0913.779773

levanmy@tiengiang.gov.vn

2

Phạm Văn Tiếu

Phó Chủ tịch

0913.161060

hamvantieu@tiengiang.gov.vn

3

Cao Tấn Hưởng

Phó Chủ tịch

073.3835593

caotanhuong@tiengiang.gov.vn

 2. Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Gạo

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835593 - 073.3835594 - 073.835092 - 073.3837713;

- Fax: 073.3835593;

- Email: chogao@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Công Thành

Chánh Văn phòng

0733 835092

2

Trần Văn Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

0733 835594

 3

 Trương Kim Sơn

 Phó Chánh Văn phòng

 0733835593

 3. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835618;

- Fax: 073.3835618;

- Email: chogao.pnv@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nội vụ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Văn Trường

Trưởng phòng

0982.498728

chogao.pnv@tiengiang.gov.vn

2

Mai Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0918.627508

maivanminh@tiengiang.gov.vn

3

Dương Thanh Trung

Phó Trưởng phòng

0903373779

duongthanhtrung@tiengiang.gov.vn

 4. Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835739;

- Fax: 073.3835739;

- Email: chogao.ptp@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tư pháp:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng

 0916.531767

nguyenngochien@tiengiang.gov.vn

2

 Đinh Thị Thùy Loan

Phó Trưởng phòng

 0945417766

dinhthithuyloan@tiengiang.gov.vn

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835218;

- Fax: 073.3835862;

- Email: chogao.ptckh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài chính - Kế hoạch:

SStt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Ngọc Thành

 Trưởng phòng

 0918.338959

nngocthanh@tiengiang.gov.vn

2

 Phạm Thế Tụng

 Phó Trưởng phòng

 0908.818661

phamthetung@tiengiang.gov.vn

3

Trương Thị Ngọc Lanh

Phó Trưởng phòng

 

truongthingoclanh@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835401;

- Email: chogao.ptnmt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Dương Phước Huệ

  Trưởng phòng

02733835401

duongphuochue@tiengiang.gov.vn

2

Phạm Kỳ Phong

Phó Trưởng phòng

02733835401

phamkyphong@tiengiang.gov.vn;

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835210;

- Fax: 073.3835210;

- Email: chogao.pldtbxh@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Phạm Quốc Hùng

  Trưởng phòng

0983 701723

phamquochung@tiengiang.gov.vn

2

 Lê Văn Chất

  Phó Trưởng phòng

0976483539

levanchat@tiengiang.gov.vn

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835262;

- Email: chogao.pvhtt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Văn Chiến

  Trưởng phòng

 

nguyenvangiang@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Văn Hải

  Phó Trưởng phòng

0986.212460

nvhai@tiengiang.gov.vn

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835234;

- Fax: 073.3835568;

- Email: pgdchogao.tiengiang@moet.edu.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Cao Tấn Hiệu

  Trưởng phòng

0989808069

caotanhieu@tiengiang.gov.vn

2

Võ Thị Ngọc Trang

Phó Trưởng phòng

0977986203

vothingoctrang@tiengiang.gov.vn;

10. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3652406;

- Fax: 073.3652406;

- Email: chogao.pyt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Y tế:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Huỳnh Thị Thu Hạnh

  Trưởng phòng

0918458769

chogao.pyt@tiengiang.gov.vn

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835217;

- Fax: 073.3835217;

- Email: chogao.pnnptnt@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 1

 Nguyễn Thị Kim Hằng

 Phó Trưởng phòng

 0937174027

nguyenthikimhang@tiengiang.gov.vn;

2

Nguyễn Văn Anh

 Phó Trưởng phòng

3835217

nvananh@tiengiang.gov.vn;

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835248;

- Fax: 073.3837234;

- Email: chogao.pktht@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đặng Thái Hòa

  Trưởng phòng

0979787987

duongphuochue@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Giang Sơn

  Phó Trưởng phòng

 0918435130

nguyengiangson@tiengiang.gov.vn

3

 Trần Văn Sượn

  Phó Trưởng phòng

0918116858

tranvansuon@tiengiang.gov.vn

13. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835305;

- Fax: 073.3835305;

- Email: chogao.thanhtra@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Thanh tra huyện:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Lê Văn Chiến

Chánh Thanh tra

 01673700394

 levanchien@tiengiang.gov.vn

14. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện

- Địa chỉ: Ô2 Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3837238;

- Email: trungtamvhttchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Ngọc Ánh

Giám  đốc

0986554600

trungtamvhttchogao@gmail.com

2

 Phùng Thanh Tâm

  Phó Giám đốc

0908.384042

trungtamvhttchogao@gmail.com

3

 nguyenducduy

  Phó Giám đốc

0913.768180

trungtamvhttchogao@gmail.com

16. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện

- Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3650077;

- Fax: 073.3650077;

- Email: ttdnchogao@gmail.com;

- Thông tin Lãnh đạo của Trung tâm Dạy nghề:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Ngô Thanh Huân

Giám đốc

0908 818 569

 

2

 Phan Công Danh

Phó Giám đốc

0918.049253

ttdnchogao@gmail.com

3

 Nguyễn Văn Dũng

 Phó Giám dốc

0919555480

 

16. Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

- Địa chỉ: Ô4 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 073.3835166;

- Email: chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn;

- Thông tin Lãnh đạo của Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Trần Ngọc Tuấn

Phó Trưởng ban

0908.560307

chogao.bqlda@tiengiang.gov.vn

2

 Trịnh Văn Phong

Phó ban

0973.304040

trinhvanphong@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thành Trung

Phó ban

0918403140

trungdacg78@gmail.com

 

 

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC XÃ, THỊ TRẤN:

1. UBND xã Thanh Bình

- Địa chỉ: ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại cơ quan: 02733898000

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxathanhbinh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã, thị trấn gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Anh Thủy

Chủ tịch UBND

0917.197.946

2

Đỗ Văn Tôm

Phó Chủ tịch UBND

0165.421.7127

 

2. UBND xã Tân Thuận Bình.

Địa chỉ : Ấp Tân Bình I, xã Tân Thuận Bình

Số điện thoại cơ quan: 02733835436

Hộp thư công vụ: ubndxatanthuanbinh@tiengiang.gov.vn    

 

STT

Tên đơn vị

 Chức vụ

Số điện thoại

01

 Phan Hoàng Định

     Chủ tịch UBND xã

01282129872

02

 Châu Ngọc Thẩm

   P. Chủ tịch UBND xã

0979749824

 

3. UBND xã Song Bình.

- Địa chỉ: ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733. 835.508.

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxasongbing@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã, thị trấn gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Võ Trần Khôi

CT. UBND

097.338.7531

2

Phạm Việt Trung

PCT. UBND

0977.523.199

 

4. Ủy ban nhân dân xã Phú Kiết

- Địa chỉ: ấp Phú Lợi A xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại cơ quan: 02733836303

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxaphukiet@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Ngọc Giác

CT.UBND XÃ

01264885446

2

Võ Văn Châu Sẽ

PCT.UBND XÃ

0972947939

 

5. UBND Xã An Thạnh Thủy

- Địa chỉ: Ấp An Quới, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733.835405.

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxaanthanhthuy@tiengiang.gov.vn.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Long

Chủ Tịch UBND xã

01259506156

2

Lê Thành Đức

Phó Chủ tịch UBND xã

0988489768

 

UBND xã Bình Ninh

- Địa chỉ: Ấp Bình Quới Hạ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733.990454.

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxabinhninh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã Bình Ninh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Tám

Chủ tịch UBND xã

01682425903

2

Trần Thị Thanh Nhiên

Phó chủ tịch UBND xã

0984914657

 

7. UBND xã Xuân Đông

-Địa chỉ: Ấp Tân Thuận-xã Xuân Đông-huyện Chợ Gạo-Tỉnh Tiền Giang

-Điện thoại cơ quan: 0273.3892.061

-Email: ubndxaxuandongtiengiang.gov.vn

-Thông tin của lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

01 

 Nguyễn Văn Mười

 CT.UBND

 0919277960

 02 

 Nguyễn Hữu Hạnh 

PCT.UBND

0947276115

8. Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt

- Địa chỉ: Ấp Bình Khương II, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733.897.151

- Fax: ……………………..

- Email: ubndxaBinhPhucNhut@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Tấn Tài

Chủ tịch UBND xã

0917727025

2

Lê Hữu Dụng

Phó Chủ tịch UBND xã

0917806494

          9. UBND xã Quơn Long.

Địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại cơ quan: 02733991001

Fax:

Email: ubndxaquonlong@tiengiang.gov.vn

Thông tin của lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Quân

Chủ tịch

01234446744

2

Đỗ Tuấn Kiệt

Phó chủ tịch

0932140232

 

10. Ủy ban nhân dân xã Đăng Hưng Phước

- Địa chỉ:ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 02733657532

- Email: ubndxadanghungphuoc@656

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Văn Tạo

Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã

0932884988

2

Trần Ngọc Trung

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân

0383852981

 

11. Ủy ban nhân dân xã Long Bình Điền

- Địa chỉ: ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, CG, TG

- Điện thoại: 02733650936

- Mail: ubndxa longbinhdien@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Huỳnh Văn Sang

Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã

0904452542

2

Lê Thanh Vũ

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân

0982292035

 

12. UBND xã Lương Hòa Lạc

- Địa chỉ: Ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3845100

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxaluonghoalac@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Văn Nhành

 Chủ tịch UBND xã

 02733845100

2

Nguyễn Ngọc Định

 Phó Chủ tịch UBND xã

 02733845100

 

13.UBND xã Trung Hòa

- Địa chỉ: Ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3836301

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxatrunghoa@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Đoàn

 Chủ tịch UBND xã

0909331764

 

14. UBND xã Bình Phan

- Địa chỉ: Ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3835398

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxabinhphan@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Quốc Việt

 Chủ tịch UBND xã

0976280006

2

Trần Văn Tèo

 Phó Chủ tịch UBND xã

0908221588

           15.UBND xã Hòa Định

- Địa chỉ: Ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3835358

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxahoadinh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phan Quốc Thắng

 Chủ tịch UBND xã

0993641999

2

Phạm Văn Chương

 Phó Chủ tịch UBND xã

02733835358

 

          16. UBND xã Hòa Tịnh

- Địa chỉ: Ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3836302

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxahoatinh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Cao Văn Xê

 Chủ tịch UBND xã

0948466632

2

Nguyễn Tấn Vững

 Phó Chủ tịch UBND xã

01296625810

 

          17. UBND xã Mỹ Tịnh An

- Địa chỉ: Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3836300

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxamytinhan@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E mail

1

Nguyễn Văn Năm

 Chủ tịch UBND xã

0909656845

nguyenvan_nam@tiengiang.gov.vn;

2

Cao Tấn Triển

 Phó Chủ tịch UBND xã

0984749927

caotantrien@tiengiang.gov.vn

 

          18.UBND xã Tân Bình Thạnh

- Địa chỉ: Ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3898001

- Fax: ……………………..

- Email: Ubndxatanbinhthanh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thanh Hùng

 Chủ tịch UBND xã

0908621889

2

Đoàn Văn Nhưng

 Phó Chủ tịch UBND xã

01669505201

       19. UBND thị trấn Chợ Gạo

- Địa chỉ: Ô 1, khu 2, TTCG, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại cơ quan: 0273.3835203

- Fax: ……………………..

- Email: chogao.thitran@tiengiang.gov.vn

- Thông tin của Lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Việt Dũng

 Chủ tịch UBND xã

0988192371

2

Nguyễn Văn Huỳnh

 Phó Chủ tịch UBND xã

0932677555

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.97/5)
Tin liên quan

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết