Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Thanh Bình diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019
14/05/2019

Mới đây, Ban Chỉ đạo Diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Chợ Gạo chọn xã Thanh Bình tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. 

Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thanh Bình diễn ra với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phần diễn tập vận hành cơ chế diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa xã với 3 cuộc họp gồm họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng) quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàn chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; họp HĐND xã (bất thường) quyết nghị các chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động của xã vào trạng thái thời chiến; họp Ban Thường vụ thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, ra Nghị quyết lãnh đạo chiến đấu phòng thủ.

Phần thực binh Trung đội dân quân cơ động xã phục kích tiểu đội địch tuần tra cảnh giới

Phần thực binh Trung đội dân quân cơ động xã phục kích tiểu đội địch tuần tra cảnh giới Đông đình Thanh Bình 250 mét (theo tình huống giả định) tại đường Trường Xuân B, thuộc khu vực Tổ 4 ấp Trường Xuân B, có sử dụng bắn đạn hơi.

Thông qua diễn tập nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân địa phương, để rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác diễn tập trong thời gian tới.

Công Hưởng - An Khương

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết