Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
19/11/2019

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1944/UBND-KSTT về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, hướng dẫn của tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là quy định về Bộ phận Một cửa các cấp. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC, nhất là các TTHC giải quyết theo hình thức liên thông; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tiết kiệm được thời gian, chi phí phát sinh trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC đúng quy định, nhận đúng, đủ thành phần hồ sơ; tuyệt đối không tự đặt ra hoặc nhận thêm giấy tờ ngoài quy định về TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trong danh mục TTHC kèm nội dung TTHC được các cơ quan Trung ương công bố; tất cả hồ sơ tiếp nhận giải quyết qua ngày phải ghi hoặc in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho cá nhân, tổ chức.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ hoặc không hợp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn một lần bằng văn bản để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho kịp thời; trường hợp TTHC chưa được công bố kịp thời thì nhận hồ sơ đúng theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tất cả TTHC được tiếp nhận, giải quyết phải có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và phải được người giao, người nhận ký, ghi rõ họ tên (trừ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính). Kiểm tra việc sử dụng, phân quyền và bổ sung đầy đủ tài khoản Phần mềm Một cửa cho cán bộ, công chức có liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức của đơn vị và địa bàn quản lý; đảm bảo tất cả các hồ sơ giải quyết TTHC được lưu theo quy định chuyên ngành phải được công chức phụ trách lĩnh vực scan và nhập vào Phần mềm Một cửa điện tử.

Tăng cường công tác truyền thông về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bài viết, chuyên mục, tiểu phẩm tuyên truyền về kiểm soát TTHC; nội dung tuyên truyền phải phong phú, sinh động, chú ý tuyên truyền nội dung các TTHC có số lượng cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều; tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4; dịch vụ bưu chính công ích... Phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích đúng theo tinh thần Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và theo quy định pháp luật hiện hành; phối hợp với Bưu điện tiếp tục tập huấn cho nhân viên bưu điện cách thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục những hạn chế tại đơn vị theo kết luận của Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC để đảm bảo công tác kiểm soát TTHC được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hạn chế tối đa việc thay đổi công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối công tác kiểm soát TTHC. Chỉ đạo công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết