Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Tăng các mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
01/07/2019

Ngày 01/7/2019 là ngày vui chung của người lao động trên cả nước khi Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực. Theo đó, hầu hết các khoản trợ cấp hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đều đồng loạt tăng lên theo mức lương cơ sở  mới (1.490.00 đồng). Cụ thể:

Đối với chế độ ốm đau

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày (tăng 30.000 đồng/ngày so với trước ngày 1/7/2019).

Đối với chế độ thai sản

- Trợ cấp một lần khi sinh con: Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi (1.490.000 đồng x 2 tháng = 2.980.000 đồng(tăng 200.000 đồng so với trước ngày 1/7/2019). Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng khoản trợ cấp này.

- Trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh, mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng/ngày so với trước ngày 1/7/2019).

Đối với chế độ hưu trí

Mức lương cở sở để tính lương hưu từ ngày 1/7/2019 là 1.490.000 đồng, tăng 100.000 đồng so với trước 1/7/2019.

Đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Trợ cấp một lần (suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%): Suy giảm 5% thì hưởng 05 lần mức lương cơ sở. Sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. (05 lần lương cơ sở từ 1/7/2019 là 1.490.000 đồng x 5 = 7.450.000 đồng; trước 1/7/2019 là 6.950.000 đồng, tăng 500.000 đồng).

- Trợ cấp hàng tháng (suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên): Suy giảm 31% thì hưởng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. (30% mức lương cơ sở từ 1/7/2019 là1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng; trước 1/7/2019 là 417.000 đồng/tháng, tăng 30.000 đồng/tháng).

- Trợ cấp phục vụ (suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần) Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở:1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với 1/7/2019).

- Trợ cấp một lần khi chết, thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở:1.490.000 đồng x 36 = 53.640.000 đồng (trước 1/7/2019 là 50.040.000 đồng, tăng 3.600.000 đồng so với trước 1/7/2019).

- Trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật, mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày(tăng 30.000 đồng/ngày so với trước ngày 1/7/2019).

Đối với chế độ tử tuất

- Trợ cấp mai táng Mức trợ cấp mai táng cho người đủ điều kiện hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 10 = 14.900.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng so với trước 1/7/2019).

- Trợ cấp tuất hàng tháng Mỗi thân nhân được hưởng 50% mức lương cơ sở

(1,490.000 đồng x 50% = 745.000 đồng/tháng, tăng 50.000 đồng so với trước 1/7/2019). Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp bằng 70% mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 70% = 1.043.000 đồng/tháng, tăng 70.000 đồng so với trước 1/7/2019).

- Trợ cấp tuất một lần Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần nhận tiền trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, (với trước 1/7/2019 là 1.390.000 đồng).

Mức thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh BHYT

- Cơ sở tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng, tăng 15.000 đồng so với trước 1/7/2019).

+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 0,5 = 745.000 đồng, tăng 50.000 đồng so với trước 1/7/2019).

- Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Khám, chữa bệnh nội trú tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng, tăng 1.00.000 đồng so với trước 1/7/2019).

- Cơ sở tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Khám, chữa bệnh nội trú tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 2,5 = 3.725.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với trước 1/7/2019).

- Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký Khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định tại khoản 1, Điều 28 của Luật BHYT:

+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng, tăng 15.000 đồng so với trước 1/7/2019).

+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 0,5 = 745.000 đồng, tăng 50.000 đồng so với trước 1/7/2019).

Chế độ trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 5 = 7.450.000 đồng/tháng, tăng 500.000 đồng/tháng so với trước 1/7/2019).

Tất cả các khoản trợ cấp, tiền chế độ cho người lao động được tăng lên theo mức tăng của lương cơ sở từ ngày 01/7/2019, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

                                                                  Nguyễn Văn Tâm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết