Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020
09/09/2019

I. NGƯỜI THAM GIA

Học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (trừ HSSV đã có thẻ BHYT theo các nhóm được cấp thẻ khác).

2. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

HSSV tham gia BHYT đóng phí BHYT theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 15 tháng (đối với tham gia lần đầu). Thẻ BHYT có giá trị tương ứng theo phương thức đóng.

3. MỨC ĐÓNG

Mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng (hiện nay 1.490.000 đồng) 1 tháng = 1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%).  Học sinh tự đóng 70%, cụ thể mức đóng như sau:

+ 140.805 đồng/HSSV/3 tháng;

+ 281.610 đồng/HSSV/6 tháng;

+ 563.220 đồng/HSSV/12 tháng;

+ 704.025 đồng/HSSV/15 tháng.

4. MỘT SỐ QUYỀN LỢI CƠ BẢN

4.1. Được cấp thẻ BHYT.

4.2. Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi từ tuyến huyện trở xuống không phân biệt địa giới hành chính để đăng ký KCB ban đầu; được đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào đầu mỗi quý.

       4.3. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học.

4.4. Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

       4.5. Được cơ quan BHXH giải thích, cung cấp thông tin về BHYT.

4.6. Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

5. MỨC HƯỞNG

5.1. KCB tại cơ sở có ký hợp đồng KCB BHYT

5.1.1 KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo mức:

- Hưởng 100% chi phí KCB khi:

+ KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 223.500 đồng) ở mọi tuyến điều trị.

+ HSSV là con của liệt sỹ, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sống tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

+ HSSV đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sống tại xã đảo, huyện đảo.

+ Tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tương đương trên 8.940.000 đồng (trừ trường hợp KCB trái tuyến). Người bệnh lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- Hưởng 80% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi: Đối với HSSV tham gia BHYT theo đối tượng HSSV.

5.1.2 KCB vượt tuyến, trái tuyến:

Được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng nhân với tỷ lệ:

Loại hình KCB

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức hưởng theo mã quyền lợi

 

Nội trú

BV tuyến tỉnh

60% chi phí KCB

BV tuyến Trung ương

40% chi phí KCB

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Trường hợp KCB tại nơi đăng ký ban đầu nhưng không đủ thủ tục KCB BHYT hoặc KCB tại cơ sở không ký hợp đồng BHYT (trừ trường hợp cấp cứu):

Được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT.

5.2. Trường hợp cấp cứu:

HSSV tham giam BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

5.3. Thông tuyến KCB

- Thông tuyến huyện trong phạm vi tỉnh: Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc TTYT huyện hoặc bệnh viện tuyến huyện được lựa chọn một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện nêu trên trong cùng địa bàn tỉnh để KCB mà không cần giấy chuyển tuyến KCB.

- Thông tuyến bệnh viện huyện trên phạm vi cả nước: Người có thẻ BHYT (không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu) được KCB tại các bệnh viện huyện trên phạm vi cả nước.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT KHI ĐI KCB

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho mượn thẻ BHYT.

- Người tham gia BHYT khi đi KCB phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh; giấy chuyển viện đối với trường hợp chuyển viện; giấy hẹn khám lại đối với trường hợp phải khám lại (người bệnh không cần nộp thẻ BHYT photocopy cho cơ sở KCB).

- Thanh toán chi phí KCB ngoài phần chi phí do quỹ BHYT chi trả./.

                                                                                     Nguyễn Văn Tâm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết