Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang – Phòng Giao dịch Chợ Gạo triển khai cho vay xuất khẩu lao động từ nguồn ngân sách địa phương
22/04/2019

Thực hiện Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định về cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang - Phòng Giao dịch huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai cho vay xuất khẩu lao động từ nguồn ngân sách địa phương, cụ thể:

1. Đối tượng cho vay

a) Người lao động thuộc diện chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ; người lao động theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ gồm: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; lao động là người dân tộc thiểu số; lao động là thân nhân người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

b) Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang gồm:

- Người trong độ tuổi lao động thuộc diện mồ côi hoặc xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an chưa có việc làm ổn định.

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chưa có việc làm ổn định.

- Thanh niên chưa có việc làm ổn định.

2. Mức cho vay

+ Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại điểm a Mục 1 được vay với mức tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, trong đó 50 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương, phần còn lại từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

+ Người lao động thuộc diện chính sách theo quy định tại điểm b Mục 1 được vay với mức tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

3. Thời hạn, lãi suất và hình thức đảm bảo tiền vay

- Thời hạn vay: Không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp.

- Lãi suất vay: Thực hiện theo lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang từng thời điểm.

-Hình thức vay: Cho vay không đảm bảo tài sản.

4. Thủ tục cho vay

Thực hiện theo quy trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Văn bản số 4289/NHCS-TDNN ngày 25/12/2015, Văn bản số 607/NHCS-TDNN ngày 15/3/2016 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nguyễn Quốc Tỉnh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết