Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
19/11/2019

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, trong đó, mức độ 3 và 4 được thực hiện trên môi trường mạng. Với mức độ 3, người sử dụng có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; với mức độ 4, người sử dụng có thể thực hiện thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến và việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, công dân có thể đăng ký thủ tục hành chính tại bất kỳ thời gian, địa điểm nào chỉ với thiết bị có kết nối internet phù hợp và sẽ nhận lại kết quả tại nhà hoặc nơi làm việc. Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công mức 4 đó là Công dân có thể thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bằng việc đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ cung cấp, không phải trực tiếp tới cơ quan nhà nước để thực hiện nên tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Như vậy, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngoài việc đem lại lợi ích cho công dân mà còn góp phần cho địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính./.

Thời gian giải quyết là 25 ngày.

Phí, lệ phí: Không

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa xã, thị trấn./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết