Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
03/04/2019

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp Huyện

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (BNN-TGG 288416)

Nông nghiệp và PTNT

UBND cấp Huyện

B

Thủ tục hành chính cấp Xã

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (BNN-TGG 288417)

Nông nghiệp và PTNT

UBND cấp Xã

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính cấp Huyện

Lĩnh vực : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (BNN-TGG 288416)

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Phòng Nông nghiệp & PTNT tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân Huyện hoặc phân cấp cho Phòng Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

2

Cách thức thực hiện

Không quy định.

3

Hồ sơ

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

4

Thời hạn giải quyết

60 ngày.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

8

Phí, lệ phí

Không

9

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

 

QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 22/2/2019

của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang)

 

 
 
 

 

 

QUY TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương  (BNN-TGG 288416)

(Thời gian 30 ngày)

 

Bước 1

 

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

2 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

 

Bước 2

 

 

Thẩm định và chuyển hồ sơ Văn phòng UBND huyện

20 ngày

Phòng Nông nghiệp & PTNT

 

 

Bước 3

Văn phòng trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt, trả hồ sơ cho Phòng NN & PTNT

5 ngày

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

 

 

 

Bước 4

 

Phòng Nông nghiệp & PTNT nhận Hồ sơ từ VP UBND huyện, vào sổ theo dõi, chuyển trả kết quả cho bộ phận TN&TKQ

3 ngày

Phòng Nông nghiệp & PTNT

 

 

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

0 ngày

Bộ phận Tiếp nhận & TKQ huyện

 

 

 

  1. Thủ tục hành chính cấp Xã

Lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (BNN-TGG 288417)

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông xã trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý về khuyến nông ở xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

2

Cách thức thực hiện

Không quy định.

3

Hồ sơ

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

4

Thời hạn giải quyết

60 ngày.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

8

Phí, lệ phí

Không

9

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết