Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Lãnh đạo huyện chủ trì sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2021 các cụm xã, thị trấn
02/04/2021

Vừa qua, ông Ngô Hữu Thệ - Bí thư Huyện ủy, ông Lê Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện chủ trì các cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2021 tại 03 cụm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2021, gặp nhiều khó khăn nhưng các xã, thị trấn tại các cụm vẫn đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển khá, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tập trung, chuyên canh, phát huy được thế mạnh. Về phát triển cây thanh long được thực hiện theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong quý 1 năm 2021, giá trái thanh long ổn định ở mức khá, tình hình sâu bệnh ít phát sinh, nông dân thu nhập khá. Chăn nuôi tiếp tục duy trì, phát triển, các cơ sở, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển tốt. Các xã thực hiện tốt việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn. Hiện nay các xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới năng cao, hiện đang rà soát, lập hồ sơ đề nghị huyện thẩm tra các tiêu chí đã đạt. Các trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế: tổ chức sơ kết học kỳ I và để ra phương hướng, nhiệm vụ học ký II năm học 2020 - 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị hiệp thương bước 01, bước 02 giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, tổ chức huấn luyện năm 2021, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ trọng đại của địa phương, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2021 tại cụm 1 gồm Bình Phục Nhứt, Bình Phan, An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Hòa Định và Xuân Đông, ông Ngô Hữu Thệ - Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo nhấn mạnh: các xã cần tiếp tục chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021; cùng với đó, chủ động công tác phòng trừ sâu bệnh, tăng cường công tác theo dõi, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là các bước phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó đặc biệt lưu ý điểm bầu cử, thành phần tham gia, danh sách ứng cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm trật tự, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước và trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong tháng 5 năm 2021.

Công Hưởng - An Khương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết