Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Huyện ủy Chợ Gạo triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương
04/12/2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy xã, thị trấn và cán bộ phụ trách Tổ chức Đảng ủy cơ sở cơ quan huyện. Ông Ngô Hữu Thệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 21-HĐ/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; các dự thảo hướng dẫn của Huyện ủy về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Hữu Thệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị, trên cơ sở hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương,  Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Các chi, đảng bộ trực thuộc tranh thủ thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trước ngày 10/12/2019. Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng lãnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bình Yên - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết