Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức Kỳ họp bất thường thông qua đồ án quy hoạch vùng
03/03/2020

Sáng ngày 03/03/2020, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp bất thường thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Ông Ngô Hữu Thệ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Tờ trình số 447/TTr-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đồ án quy hoạch xây dựng.

Kết quả 100% đại biểu HĐND huyện dự Kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Việc thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo là một trong những cơ sở quan trọng nhằm giúp cho huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2020; làm cơ sở để các ngành, các cấp chính quyền lập các dự án quy hoạch chuyên ngành, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, làm công cụ quản lý đô thị, các khu dân cư nông thôn, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Ngô Hữu Thệ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định với tinh thần, trách nhiệm của mình, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Ông đề nghị UBND huyện tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện tốt chức năng giám sát, công tác tiếp dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri trong đơn vị bầu cử báo cáo kết quả kỳ họp bất thường để truyền đạt nội dung Nghị quyết kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Bình Yên - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết