Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 12
07/07/2020

Ngày 07/7/2020, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 12 để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tình hình thu - chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tình hình thu chi, ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thi hành án dân sự huyện báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường, Thủ tưởng các cơ quan chức năng có liên quan gồm Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Điện lực Chợ Gạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý công trình công cộng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Dịp này, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo khóa XI miễn nhiệm 04 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện và bầu bổ sung 05 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công. 

Hải Đăng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết