Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 9,92% so cùng kỳ
26/09/2019

Theo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ đầu năm đến nay thực hiện 395,5 tỷ đồng, đạt 54,63% kế hoạch, tăng 9,92% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế cá thể thực hiện 333,76 tỷ đồng, tăng 9,65%, chiếm 84,39% giá trị toàn ngành; kinh tế tư nhân thực hiện 27,943 tỷ đồng, tăng 11,96%, chiếm 7,06% giá trị toàn ngành; kinh tế hỗn hợp thực hiện 32,409 tỷ đồng, tăng 11,34%, chiếm 8,2% giá trị toàn ngành và kinh tế tập thể thực hiện 1.388 tỷ đồng, tăng 3,04%, chiếm 0,35% giá trị toàn ngành. Toàn huyện hiện có 1.230 cơ sở sản xuất, thu hút 6.270 lao động; hoạt động tiểu thủ công nghiệp ổn định, các ngành nghề gia công như: may mặc, đan, bó chổi que dừa, chạm khắc gỗ được duy trì và có bước phát triển, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định và có bước phát triển, hàng hoá lưu thông ổn định; công tác phòng cháy chữa cháy được tập trung thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh, thương mại được thực hiện kịp thời; tiến hành khảo sát, chỉnh trang, sắp xếp hộ kinh doanh, buôn bán ở các chợ thuộc các xã nông thôn mới năm 2019; lập các thủ tục đề nghị các sở, ngành tỉnh thẩm định, công nhận kết quả tiêu tiêu chí chợ theo quy định tiêu chí chợ nông thôn mới.

Về kinh tế tập thể, toàn huyện hiện có 19 HTX và 1 chi nhánh HTX trong đó có 17 HTX và 1 chi nhánh HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp (HTX thanh long MTA, HTX thanh long Trung Hòa, HTX thanh long Lương Phú, HTX chăn nuôi Tấn lực, HTX nước Phú lợi A, HTX Thiên Phúc xã Tân Bình Thạnh, HTX nông nghiệp Hòa Tịnh, HTX nông nghiệp An Thạnh, HTX thanh long Đông Thắng, HTX nước Điền Mỹ xã Long Bình Điền, Chi nhánh HTX Tân Mỹ Chánh, HTX Bình Ninh, HTX Duy Huy xã Thanh Bình, HTX giết mổ gia súc An Hòa Thạnh xã Hòa Định, HTX sản xuất thương mại Nông nghiệp Bình Phan, HTX chăn nuôi và giết mổ gia cầm xã Lương Hòa Lạc, HTX Xuân Đông, HTX thanh long Quơn Long). Phần lớn các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cơ sở vật chất cho các Hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020; đã thực hiện việc hỗ trợ Hợp tác Thanh long Mỹ Tịnh An mở rộng nhà kho (1.000 m2), với tổng mức đầu tư 5.967 triệu đồng (vốn ngân sách hỗ trợ 80%, vốn Hợp tác xã đối ứng 20%). Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đang trình sở ngành tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư.

Về Tổ hợp tác, huyện hiện có 110 Tổ hợp tác hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (lĩnh vực nông nghiệp là 103 Tổ hợp tác, lĩnh vực TTCN-DV là 7 Tổ hợp tác), hoạt động chủ yếu mang tính chất phục vụ, không có kế hoạch tích lũy vốn để tái đầu tư sửa chữa hoặc mở rộng, nên hiệu quả hoạt đông chưa cao.

Hoàng An

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết