Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
25/06/2019

Ngày 24/6/2019, Đoàn kiểm tra Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ do bà Đỗ Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại huyện Chợ Gạo.

Theo báo cáo, trong năm 2018, Chợ Gạo tiếp nhận 104.334 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (trong đó có 104.134 hồ sơ mới tiếp nhận, 200 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua). Qua đó đã giải quyết 104.157 hồ sơ, trong đó có 104.516 hồ sơ trả đúng thời hạn, 01 hồ sơ quá hạn; 177 hồ sơ đang giải quyết, 0 hồ sơ quá hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chợ Gạo tiếp nhận 31.090 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (trong đó: 28.418 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp, 177 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua, 2.495 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Qua đó đã giải quyết 30.910 hồ sơ, trong đó có 30.910 hồ sơ trả đúng thời hạn, 0 hồ sơ quá hạn; 180 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có180 hồ sơ chưa đến hạn, 0 hồ sơ quá hạn.

Chợ Gạo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 387, trong đó có 115 dịch vụ công mức độ 3 và 272 dịch vụ công mức độ 4.

Về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở làm việc (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính có liên quan theo Quyết định công bố tại trụ sở cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2018 có 104.236 hồ sơ và 6 tháng đầu năm 2019 có 31.249 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trước khi làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Gạo.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Chợ Gạo trong công tác tiếp nhận, giải quyết, công bố, công khai thủ tục hành chính, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số nội dung như: chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất đối với Bộ phận một cửa theo yêu cầu tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP (Camera, màn hình tra cứu khi thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị, máy lấy số). Nguyên nhân là do trụ sở Ủy ban nhân dân huyện nằm trong diện giải toả, Ủy ban nhân dân huyện đang có kế hoạch chuyển Bộ phận một cửa sang Bưu điện huyện.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết