Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội
05/11/2018

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, gồm:

* CẤP TỈNH

1. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội - BVH-TGG-279065

2. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội - BVH-TGG-279066

* CẤP HUYỆN

1. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện - BVH-TGG-279067

2. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện - BVH-TGG-279068

* CẤP XÃ

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã - BVH-TGG-279069

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính trên được ban hành kèm theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã bãi bỏ thủ tục "Cấp Giấy phép tổ chức lễ hội" được công bố tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung.

Song song đó, căn cứ Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã ban hành Công văn số 1874/UBND-KSTT ngày 16 tháng 10 năm 2018 chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, cập nhật, thay thế thủ tục hành chính để niêm yết công khai nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính (được ban hành kèm theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị mình (theo Danh mục thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2867/QĐ-UBND).

Thanh Trung

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết