Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP, THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
25/07/2019

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 21 thủ tục  hành chính các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018; Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết