Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
20/11/2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2198/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1008/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa xã, thị trấn./.

font-size:14.0pt;letter-spacing:0pt; mso-ansi-language:DE'>

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết