Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
20/11/2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 14 thủ tục  hành chính trong các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có 12 thủ tục cấp tỉnh, 01 thủ tục cấp huyện và 01 thủ tục cấp xã.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 6 năm 2018; Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 tháng 12 năm 2018; Quyết định số 5016/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, Ủy ban nhân xã, thị trấn đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân xã, thị trấn. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa xã, thị trấn./.

                                                                                  êu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa xã, thị trấn./.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết