Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI
20/11/2019

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 16 thủ tục  hành chính trong trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; lao động - tiền lương và quan hệ lao động; việc làm; bảo trợ xã hội; trong đó có 13 thủ tục cấp tỉnh, 01 thủ tục cấp huyện và 02 thủ tục cấp xã.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015; Quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 2 năm 2019; Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2019; Quyết định 596/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 4 năm 2019; Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2019; Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa xã, thị trấn./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết