Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
27/10/2020

​Ngày  17 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết