Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
20/11/2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 60 thủ tục  hành chính trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có 36 thủ tục cấp tỉnh, 19 thủ tục cấp huyện và 05 thủ tục cấp xã.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 4863/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa xã, thị trấn./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết