Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
20/11/2019

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, an toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 16 thủ tục  hành chính trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, an toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm, trong đó có 11 thủ tục cấp tỉnh và 05 thủ tục cấp huyện.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-LDTBXH ngày 09 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 1658/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã cập nhật nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính nêu trên và niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Bảng niêm yết được đặt tại Bộ phận Một cửa huyện Chợ Gạo./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết