Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ XUÂN ĐÔNG
01/10/2019

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;

        Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Xuân Đông tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Xuân Đông

        Thời gian: 28/8/2019-14/9/2019

        Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.838/2.449 hộ (75% số hộ)

        Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 98% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 99,95%.

          Tổng số hộ dân trên địa bàn xã : 2.449 hộ

            Tổng số hộ dân được gởi phiếu lấy ý kiến : 1.838/ 2.449 hộ (đạt 75%)

 

 

Số

TT

 

     NỘI DUNG

HÀI  LÒNG

       CHƯA HÀI LÒNG

Số phiếu

Tỷ lệ %

Số phiếu

Tỷ lệ %

Lý do chưa  hài lòng

1

Về quy hoạch, bố trí các khu sản xuất tập trung tại xã

1.838

100

 

 

 

2

Hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại,sản xuất tại xã; hệ thống giao thông kết nối với các xã trong huyện.

1.813

98,64

25

1,36

-Một số tuyến đường đi lại còn khó khăn.

-Tuyến đường đông Thủ ngữ xuống cấp.

- Cầu xuống cấp

3

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất.

1.836

99,90

02

0,1

- Đường nước vào mương chưa thông

4

Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã

1.831

99,62

07

0,38

- Hạ thế điện chưa tốt

- Đề nghị nâng cấp đường điện

5

Cơ sở vật chất cá trường học; chất lượng giáo dục của các trường học tại xã.

1.838

100

 

 

 

6

Cơ sở vật chất; chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của trạm y tế xã.

1.837

99,95

01

0,05

- Phục vụ chưa tốt

7

Nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở xã.

1.833

99,73

05

0,27

- Chưa có điểm phục vụ vui chơi

8

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân ở các thôn(xóm,thôn, ấp) trong xã

1.838

100

 

 

 

9

Việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhân dân ở khu dân cư trong xã.

1.838

100

 

 

 

10

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân

1.819

98,97

19

1,03

- Nước sinh hoạt còn nhiễm phèn

11

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường ở xã; cảnh quan môi trường ở xã.

1.820

99,02

18

0,98

- Còn ô nhiễm môi trường

- Chăn nuôi, chất thải ra môi trường, súc vật chết thải xuống kênh rạch

12

Thực hiện an toàn thực phẩm của các hộ dân và của các khu dân cư trong xã

1.838

100

 

 

 

13

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quy ước, hương ước của thôn (xóm, thôn, bản, ấp..)

1.838

100

 

 

 

14

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại xã.

1.826

99,35

12

0,65

- Bị mất trộm chó

- Tệ nạn xã hội cờ bạc còn xảy ra

15

Việc huy động đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, công sức lao động...)

1.838

100

 

 

 

16

Việc cải cách các thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân xã; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

1.838

100

 

 

 

17

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự quả lý, điều hành của chính quyền trong xây dựng nông thôn mới ở xã.

1.838

100

 

 

 

18

Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các đoàn thể về xây dựng nông thôn mới ở xã.

1.838

100

 

 

 

19

Ông /Bà có hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã

1.837

99,95

01

0,05

- Chưa đạt

       

                                                                                 Nguyễn Thị Kim Hằng

                                                                             Phòng Nông nghiệp & PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết