Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SONG BÌNH
21/11/2019

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;

        Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Bình Phan tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bình Phan

        Thời gian: 30/10/2019-15/11/2019

        Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.758/2.273 hộ (77,34% số hộ)

        Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 97,15% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 100%.

                            

Số

TT

NỘI DUNG

HÀI LÒNG

CHƯA HÀI LÒNG

Số phiếu

Tỷ lệ

%

Số phiếu

Tỷ lệ %

Lý do chưa hài lòng

1

Về quy hoạch, bố trí các công trình khu sản xuất tập trung tại xã

 

1.756

 

99,8

 

02

 

0,11

Chưa thấy bố trí các khu quy hoạch tập trung.

2

Hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất tại xã, hệ thống giao thông kết nối các xã trong huyện

 

 

1.744

 

 

99,2

 

 

14

 

 

0,79

 Đường liên xóm chưa phục vụ tốt đi lại cho người dân; tuyến đường 24B Lộ Xoài sửa chửa chậm gây ô nhiễm.

3

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất

 

1.756

 

99,8

 

02

 

0,11

Một tuyến kênh trên địa bàn xã chưa được khai thông.

4

Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã.

 

1.757

 

99,94

 

01

 

0,05

Một số trụ điện xuống cấp.

5

Cơ sở vật chất các trường học; chất lượng giáo dục của các trường học tại xã

 

 

1.757

 

 

99,94

 

 

01

 

 

0,05

Chất lượng giáo dục trường học tại xã chưa tốt.

6

Cơ sở vật chất; Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của của trạm y tế xã.

 

1.756

 

99,8

 

02

 

0,11

Cơ sở vật chất y tế chưa đảm bảo

Tiếp nhận và chăm sóc người bệnh chưa tốt.

7

Nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở xã

 

 

 

1.753

 

 

 

99,71

 

 

 

05

 

 

 

0,28

 

Nhà văn hóa  và các điểm vui chơi hoạt động chưa tốt để phục người dân.

8

Việc hổ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân ở các xã.

 

1.754

 

99,77

 

04

 

0,22

Việc hỗ trở sản xuất chưa quan tâm, chưa hỗ trợ kịp thời và chưa có.

9

Việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhân dân ở khu dân cư trong xã

 

1.754

 

99,77

 

04

 

0,22

việc đào tạo nghề và việc làm chưa có đào tạo, không khả thi; chưa có cơ sở đào tạo nghề và việc làm.

10

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân.

 

1.752

 

99,65

 

06

 

0,34

Nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

11

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiểm môi trường ở xã; cảnh quan môi trường ở xã.

 

1.708

 

97,15

 

50

 

2,84

Cơ sở sản xuất , trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, xử lý và lấy rác thải sinh hoạt chưa đảm bảo.

12

Thực hiện an toàn thực phẩm của các hộ dân và của khu dân cư trong xã.

 

1.758

 

100

 

 

 

13

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quy ước, hương ước thôn (xóm, thôn, bản, ấp…)

 

1.758

 

100

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Tình hình an ninh trật tự an toàn tại xã

 

 

 

1.748

 

 

 

99,43

 

 

 

10

 

 

 

0,56

Tình hình trộm cắp, xã hội đen còn diễn biến phức tạp; Các quán nhậu, ca hát nhạc sóng quá giờ làm mất an ninh trật, chưa kiểm tra thường xuyên việc đăng ký tạm trú ở các khu nhà trọ, nạn đá gà còn diễn ra chưa ngăn chặn kịp thời;

15

Việc phát huy đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, công sức lao động…)

 

 

1.755

 

 

99,82

 

 

03

 

 

0,17

Cần phải có kế hoạch cụ thể hơn. Tuyên truyền mức đóng góp chưa sâu rộng hết trong nhân dân.

16

Việc cải cách các thủ tục hành chánh của UBND xã; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức xã

 

 

 

1.756

 

 

 

99,88

 

 

 

02

 

 

 

0,11

Giải quyết giấy tờ thủ tục hành chánh còn chậm, nhất là giấy tờ đất còn trễ so với thời gian hẹn.

17

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Chính trong xây dựng nông thôn mới ở xã

 

 

1.757

 

 

99,94

 

 

01

 

 

0,05

 

Chưa được tốt lắm.

18

Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các Đoàn thể về xây dựng Nông thôn mới ở xã

 

1.757

 

99,94

 

01

 

0,05

- Công tác vận động của đoàn thể chưa thiết thực, sâu rộng.

19

Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã.

 

1.758

 

100

 

 

 

 

                                                                     

Nguyễn Thị Kim Hằng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết