Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ QUƠN LONG
25/10/2019

        Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;

        Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Quơn Long tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Quơn Long

        Thời gian: 27/9/2019-09/10/2019

        Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 2.092/2.794 hộ (75% số hộ)

        Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 98,85% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 100%.

                  

Số

TT

NỘI DUNG

HÀI LÒNG

CHƯA HÀI LÒNG

Số phiếu

Tỷ lệ

%

Số phiếu

Tỷ lệ %

Lý do

1

Về quy hoạch, bố trí các công trình khu sản xuất tập trung tại xã

2.091

99,95

01

0,04

Chưa có qui hoạch

2

Hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất tại xã, hệ thống giao thông kết nối các xã trong huyện

2.091

99,95

01

0,04

Chưa tốt

3

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất

2.089

99,85

03

0,14

Nước bẩn

4

Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã.

2.092

100

 

 

 

5

Cơ sở vật chất các trường học; chất lượng giáo dục của các trường học tại xã

2.088

99,80

04

0,19

Phòng học thiếu và cũ kỹ

6

Cơ sở vật chất; Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của của trạm y tế xã.

2.090

99,90

02

0,09

Thái độ phục vụ chưa tốt

7

Nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở xã

2.079

99,37

13

0,62

Chưa có sân vận động

8

Việc hổ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân ở các xã.

2.090

99,90

02

0,09

Chưa thực hiện tốt

9

Việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhân dân ở khu dân cư trong xã

2.083

99,56

09

0,43

Chưa thực hiện tốt việc tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm

10

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân.

2.083

99,56

09

0,43

Nước sinh hoạt còn nhiễm phèn

11

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiểm môi trường ở xã; cảnh quan môi trường ở xã.

2.068

98,85

24

1,14

Môi trường còn ô nhiễm, việc sử dụng phân gà bón cây thanh long còn xảy ra

12

Thực hiện an toàn thực phẩm của các hộ dân và của khu dân cư trong xã.

2.088

99,80

04

0,19

Chưa thực hiện tốt

13

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quy ước, hương ước thôn (xóm, thôn, bản, ấp…)

2.090

99,90

02

0,09

Thực hiện chưa tốt

14

Tình hình an ninh trật tự an toàn tại xã

2.082

99,52

10

0,47

Trộm cắp, đá gà còn xảy ra nhiều

15

Việc phát huy đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, công sức lao động…)

2.091

99,95

01

0,04

 Chưa có phát động vận động nhân dân

16

Việc cải cách các thủ tục hành chánh của UBND xã; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức xã

2.089

99,85

03

0,14

Tinh thần phục vụ của cán bộ UBND chưa tốt

17

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Chính trong xây dựng nông thôn mới ở xã

2.091

99,95

01

0,04

Trong lãnh đạo điều hành còn dễ dãi

18

Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các Đoàn thể về xây dựng Nông thôn mới ở xã

2.091

99,95

01

0,04

Tổ chức tuyên truyền còn ít

19

Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã.

2.092

100

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Hằng

                                                                             Phòng Nông nghiệp & PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết