Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA TỊNH
01/10/2019

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;

        Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Tịnh tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hòa Tịnh

        Thời gian: 27/8/2019-14/9/2019

        Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.278/1.699 hộ (75,22% số hộ)

        Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 98% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 100%.

          Tổng số hộ dân trên địa bàn xã : 1.699 hộ

          Tổng số hộ dân được lấy ý phiếu đánh giá 1.278/ 1.699 hộ (75,22 %)

 

Số

TT

NỘI DUNG

HÀI LÒNG

CHƯA HÀI LÒNG

Số phiếu

Tỷ lệ %

Số phiếu

Tỷ lệ %

Lý do chưa hài lòng

1

Về quy hoạch, bố trí các công trình khu sản xuất tập trung tại xã

1.276

99,84

02

0,16

- Chưa bố trí khu sản xuất tập trung

2

Hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất tại xã, hệ thống giao thông kết nối các xã trong huyện

1.266

99,06

12

0,94

- Hệ thống giao thông xuống cấp, đi lại còn khó khăn.

- Đường đi còn nhiều ổ gà

- Đường tỉnh, huyện hư nhiều

- Còn một số tuyến đường ở đội 7 chưa làm Pê tông.

- Còn trồng cỏ voi 2 bên đường

 

3

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất

1.277

99,92

01

0,07

- Nước xả thảy xuống kinh rất nhiều gây ô nhiễm (kinh đội 6)

4

Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã.

1.273

99,6

05

0,39

- Còn một số nơi chưa đạt yêu cầu.

- Điện kế còn xa nhà.

5

Cơ sở vật chất các trường học; chất lượng giáo dục của các trường học tại xã

1.275

99,7

03

0,23

- Vệ sinh chưa tốt

6

Cơ sở vật chất; Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của của trạm y tế xã.

1.278

100

 

 

 

7

Nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở xã

1.275

99,7

03

0,23

- Không có sân vận động

 

8

Việc hổ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân ở các xã.

1.274

99,6

04

0,31

- Chưa hổ trợ đầy đủ

- Đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu

 

9

Việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhân dân ở khu dân cư trong xã

1.278

100

 

 

 

10

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân.

1.274

99,6

04

0,31

- Chưa đạt chất lượng cần có bể lọc nước sạch

11

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiểm môi trường ở xã; cảnh quan môi trường ở xã.

1.261

98,66

17

1,34

-Còn vứt rác bừa bãi.

-Còn trồng cỏ voi hai bên đường chưa giải quyết triệt để.

- Rác còn rất nhiều vệ sinh chưa đạt, chưa quan tâm sâu.

12

Thực hiện an toàn thực phẩm của các hộ dân và của khu dân cư trong xã.

1.277

99,92

01

0,07

Công tác kiểm tra chưa nghiêm

13

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quy ước, hương ước thôn (xóm, thôn, bản, ấp…)

1.278

100

 

 

 

14

Tình hình an ninh trật tự an toàn tại xã

1.268

99,21

10

0,78

- Nhậu sai gây rối, còn xảy ra nạn cờ bạc

- Tệ nạn trộm cắp vặt và Thanh niên còn sử dụng ma túy còn nhiều.

 

15

Việc phát huy đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, công sức lao động…)

1.277

99,92

01

0,07

- Cần có chế độ ưu tiên cho khu vực có nhiều hộ đóng góp.

16

Việc cải cách các thủ tục hành chánh của UBND xã; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức xã

1.278

100

 

 

 

17

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Chính trong xây dựng nông thôn mới ở xã

1.278

100

 

 

 

18

Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các Đoàn thể về xây dựng Nông thôn mới ở xã

1.278

100

 

 

 

19

Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã.

1.278

100

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Kim Hằng

                                                                                Phòng Nông nghiệp & PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết