Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Định
04/09/2019

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới;

        Căn cứ Hướng dẫn số 41/HD – MTTQ – BTT ngày 18/2/2019 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Định tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hòa Định

        Thời gian: 18/8/2019-28/8/2019

        Số hộ trực tiếp lấy ý kiến: 1.893/2.552 hộ (74,17% số hộ)

        Kết quả: Nội dung số 01 đến 18: đạt từ 94% trở lên. Riêng nội dung thứ 19 đạt 99,95%.

          Tổng số hộ dân trên địa bàn xã : 2.552 hộ

          Tổng số hộ dân được lấy ý phiếu đánh giá  : 1.893/2.552 hộ (74,17%)

 

Số

TT

NỘI DUNG

HÀI LÒNG

CHƯA HÀI LÒNG

Số phiếu

Tỷ lệ %

Số phiếu

Tỷ lệ %

Lý do

1

Về quy hoạch, bố trí các công trình khu sản xuất tập trung tại xã

1.893

100

 

 

 

2

Hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất tại xã, hệ thống giao thông kết nối các xã trong huyện

1.880

99,31

13

0,69

- Đề nghị làm đường vì đường bị xuống cấp hư hỏng, còn nhiều ổ gà, thường xuyên xảy ra kẹt xe tại cổng trường Tiểu học

3

Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất

1.889

99,79

4

0,21

- Dòng kênh chưa được thông, nguồn nước còn bị ô nhiễm cần khắc phục

4

Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân tại xã.

1.890

99,84

3

0,16

- Dây điện còn chằng chịt chưa được an toàn.

5

Cơ sở vật chất các trường học; chất lượng giáo dục của các trường học tại xã

1.893

100

 

 

 

6

Cơ sở vật chất; Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của của trạm y tế xã.

1.888

99,74

5

0,26

Không đủ thuốc phục vụ bệnh nhân

7

Nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân vận động phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở xã

1.893

100

 

 

 

8

Việc hổ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân ở các xã.

1892

99,95

1

0,05

Làm đê cây trồng gây thiệt hại của người dân không được đền bù

9

Việc đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhân dân ở khu dân cư trong xã

1892

99,95

1

0,05

- Chưa có lớp đào tạo nghề cho nông dân,  

 

 

 

10

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch phục vụ sinh hoạt nhân dân.

1.781

94,08

112

5,92

-Nước sinh hoạt chưa đạt chất lượng còn bị nhiễm phèn, mặn

11

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiểm môi trường ở xã; cảnh quan môi trường ở xã.

1880

99,31

13

0,69

-Môi trường còn bị ô nhiệm do một số hộ chăn nuôi còn xả thải ra ngoài

-Còn trồng cỏ voi che khuất tầm nhìn 2 bên đường chưa giải quyết triệt để.

12

Thực hiện an toàn thực phẩm của các hộ dân và của khu dân cư trong xã.

1.893

100

 

 

 

13

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quy ước, hương ước thôn (xóm, thôn, bản, ấp…)

1.893

100

 

 

 

14

Tình hình an ninh trật tự an toàn tại xã

1.891

99,89

2

0,11

- Tệ nạn xã hội còn  xảy ra  đánh bài, đá gà ăn tiền

15

Việc phát huy đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, công sức lao động…)

1.893

100

 

 

 

16

Việc cải cách các thủ tục hành chánh của UBND xã; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức xã

1.891

99,89

2

0,11

Cán bộ xã tiếp xúc với người dân chưa đúng chuẩn mực, còn chần chừ

17

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Chính trong xây dựng nông thôn mới ở xã

1.893

100

 

 

 

18

Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các Đoàn thể về xây dựng Nông thôn mới ở xã

1.893

100

 

 

 

19

Ông/Bà có hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã.

1.892

99,95

1

0,05

Chưa hài lòng

 

       

                                                                                 Nguyễn Thị Kim Hằng

                                                                             Phòng Nông nghiệp & PTNT

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết