Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch và Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
20/11/2018

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch và Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch và 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, trong đó thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã gồm:

* Cấp huyện

1.  Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc;

2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được);

5. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

6. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản;

7. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản;

8. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;

9. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch;

10. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

11. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp;

12. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật.

* Cấp xã

1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7. Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

8. Thủ tục chứng thực Di chúc

9. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

11. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền  sử dụng đất, nhà ở

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính trên được đăng tải tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/qdcb.aspx; đồng thời được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện (đối với thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết cấp huyện) và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn (đối với thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết cấp xã)./.

Thanh Trung

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết