Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
20/11/2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 75 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 13 thủ tục; Cấp huyện: 02 thủ tục; Cấp xã: 01 thủ tục) trong các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, trong đó thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước cấp huyện, cấp xã gồm:

* Cấp huyện

1. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

2. Thủ tục phục hồi danh dự

* Cấp xã

1. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính trên được đăng tải tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/qdcb.aspx; đồng thời được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện (đối với thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết cấp huyện) và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn (đối với thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết cấp xã)./.

Thanh Trung

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết