Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
20/11/2018

​Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục 75 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 56 thủ tục; Cấp huyện: 12 thủ tục; Cấp xã: 07 thủ tục) trong các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Trẻ em; Giáo dục nghề nghiệp; Việc làm; An toàn lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã gồm:

* Cấp huyện

1. Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

2.  Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

3. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

5. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội câp

8. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

9. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

10. Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

11. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

12. Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

* Cấp xã

1. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

2. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

3. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính trên được đăng tải tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/qdcb.aspx; đồng thời được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện (đối với thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết cấp huyện) và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn (đối với thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết cấp xã)

Thanh Trung

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết