Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo với những kết quả trong công tác cải cách hành chính năm 2019
19/11/2019

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chợ Gạo đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt trong năm 2019, những kết quả nổi bật trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính của huyện.

 

 

( Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Bình Phan hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục theo quy định)

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, trong năm 2019, UBND huyện Chợ Gạo tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân am hiểu thực hiện. Đặc biệt, phòng Nội vụ huyện ký kết hợp đồng liên ngành với Trung tâm văn hóa- thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng tiết mục tuyên truyền Cải cách hành chính trên sóng FM Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện với nhiều hình thức sinh động, thu hút được sự quan tâm của khán thính giả, bạn nghe đài. Ngoài ra, các thủ tục hành chính còn tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Hiện nay, huyện đã sắp xếp, bố trí 426/435 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đạt 97,93% trong đó cán bộ chuyên trách đạt 100%; đạt chuẩn chuyên môn chiếm tỷ lệ 100%; trình độ chính trị đạt chuẩn chiếm 96,8%. Công chức 213/245, đạt 86,94%; đạt chuẩn chuyên môn chiếm tỷ lệ 100%; trình độ chính trị đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 98,32%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm được huyện chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị cho đối ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, trong năm 2019, huyện thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chiêu sinh đạt trên 90%.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp tại huyện được xem là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính. Chính vì vậy, trong năm  2019, UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã- thị trấn được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; mở sổ, hòm thư góp ý, biển thẻ chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ. UBND các xã- thị trấn trên địa bàn huyện đầu tư thực hiện tốt cơ chế “ một cửa”. Các lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “ Một cửa liên thông” đảm bảo đủ các lĩnh vực theo quy định.

 

Trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, huyện có 367 thủ tục được thực hiện trong đó số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận huyện thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 251 thủ tục.  Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa 19  đơn vị là 116 thủ tục.

Xác định việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực tế cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 48.524 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%, trong đó cấp huyện tiếp nhận và giải quyết 2.187 hồ sơ, nộp trực tuyến mức độ 3,4 là 1.729 hồ sơ, giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%. Cấp xã tiếp nhận và giải quyết 46.337 hồ sơ, kết quả giải quyết đúng, trước hạn 46.337 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 100%; trong đó hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3,4 là 25.422 hồ sơ đạt 54,86%.

Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của huyện Chợ Gạo trong năm vừa qua là huyện đã tập trung thực hiện hiện đại hóa nền hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, trường học, Trung tâm Y tế huyện, xã - thị trấn; quản lý và sử dụng tốt hộp thư điện tử đồng thời tiếp tục vận hành và thực hiện tốt trang thông tin điện tử của huyện với địa chỉ chogao.tiengiang.gov.vn; công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định, thông tin  cho người dân và doanh nghiệp về việc toàn bộ thủ tục hành chính được công khai trên Website của huyện qua địa chỉ http://www.chogao.tiengiang.gov.vn; tiếp tục ứng dụng chữ ký số có 12 cơ quan chuyên môn và 19 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Một điểm quan trọng trong công tác cải cách hành chính của huyện trong năm 2019 là huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc, hạn chế tình trạng gây nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính. Song song đó, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến này đã công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ giúp người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi, kiểm tra được các bước thực hiện quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ công chức trong phần mềm một cửa điện tử (tại mục tra cứu hồ sơ). Hiện tại, UBND huyện cung cấp 372 thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã, trong đó 168 thủ tục mức độ 3; 204 thủ tục mức độ 4.

Để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công để bộ máy chính quyền các cấp huyện Chợ Gạo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, trong năm 2019 huyện Chợ Gạo tổ chức các buổi gặp gỡ nhân dân của Lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2019 tại tất cả xã- thị trấn trong huyện. Cùng với đó, Chủ tịch UBND 18 xã- thị trấn cũng tổ chức gặp gỡ người dân tại 135 ấp- khu phố. Qua các ý kiến đóng góp của người dân, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu, khắc phục những hạn chế,  nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, UBND huyện còn tổ chức 02 cuộc đối thoại doanh nghiệp về thủ tục hành chính từ đó năm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động từ đó góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng.

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chuyên đề cải cách hành chính được nâng cao. Các cơ quan chức năng kịp thời ban hành và triển khai các văn bản thực hiện cải cách hành chính và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được triển khai sâu rộng trong nội bộ và Nhân dân đã làm cho nhận thức của người dân về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được nâng lên, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Đây cũng là nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đáp ứng niềm tin của nhân dân và xu thế phát triển của đất nước.

                                                            Bình Yên –Ngọc Xuyên

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Gạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết