Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo triển khai Luật Thư viện, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
02/11/2020

Ngày 02/11/2020, Chợ Gạo triển khai Luật Thư viện, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Văn hóa và Thông tin 18 xã, thị trấn.

Theo Kế hoạch, trên cơ sở hội nghị triển khai ở cấp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai trong cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị của ngành mình và từng bước phổ biến trong Nhân dân hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.

Hải Đăng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết