Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020
15/07/2020

Ngày 15/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020 - 2025) để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua 05 năm 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Gạo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện có tác dụng động viên và phát huy nội lực, tinh thần yêu nước, đoàn kết góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong đó phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế xã hội với tốc độ tăng giá trị sản xuất, bình quân hàng năm từ 11% đến 12%; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%, huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới; phong trào thi đua trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, xen canh phù hợp với quy hoạch, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ; phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội với các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo - việc làm, học tốt - dạy tốt, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào thi đua quyết thắng với 100% xã, thị trấn vững mạnh về quân sự, quốc phòng; phong trào thi đua xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện công bố quyết định khen thưởng cho 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 2 tập thể; tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 5 tập thể và 13 cá nhân; tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo cho 38 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020.

Ngọc Trí

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết