Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020
26/07/2020

Ngày 24/7/2020, Chợ Gạo tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một cuộc vận động lớn, thu hút rộng rãi các lực lượng chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Qua 20 năm triển khai, phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Từ ấp Bình Khương I xã Bình Phục Nhứt đăng ký xây dựng ấp văn hóa vào năm 1998, đến năm 2013 huyện có 100% ấp - khu phố được công nhận ấp văn hóa hoàn thành sớm kế hoạch 2 năm; ra mắt 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 01 thị trấn đô thị văn minh, công nhận 89 cơ sở thờ tự văn hóa, 54 con đường văn hóa, 14 chợ văn hóa; 02 công viên văn hóa. Hàng năm số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ từ 95% trở lên.

Hàng năm có 100% hộ dân đăng ký thực hiện 03 tiêu chuẩn gia đình cuối năm bình xét có từ 95 đến 96% hộ đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liền chiếm 60%. Qua phong trào khơi dậy phong trào “lấy sức dân để chăm lo cho dân”, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ giảm nghèo việc làm, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết…để thực hiện chính sách nhà ở của Đảng và Nhà nước. Qua đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá và hộ giàu ngày càng tăng; số hộ nghèo giảm còn 1,91%; thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm. Môi trường cảnh quan tại khu dân cư, cơ quan sạch đẹp, văn minh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết