Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư
07/11/2019

Ngày 07/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân” và 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các Luật mới ban hành; các Đề án về tuyên truyền PBGDPL; các Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2003 - 2007; giai đoạn 2008 - 2012; giai đoạn 2017 - 2021; các văn bản luật có liên quan đến đời sống của người dân ở cơ sở, đã tổ chức chức tuyên truyền được 96.579 cuộc, có 2,4 triệu lượt người tham dự với hình thức tuyên truyền chủ yếu lồng ghép các cuộc họp chi, tổ hội và sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng.

Công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện trong 15 năm qua đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; qua đó các Tổ hòa giải đã lồng ghép tốt trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến vấn đề đang hòa giải, giúp người dân có thể nhận thức pháp luật rõ hơn nhằm tôn trọng và chấp hành tốt hơn các quy tắc ứng xử trong quan hệ cộng đồng, xã hội, hạn chế đáng kể đơn thư vượt cấp và không để xảy ra điểm nóng làm mất tình đoàn kết trong nội bộ cộng đồng dân cư. Kết quả trong 15 năm qua đã tiếp nhận 3.122 vụ, hòa giải thành 2.617 vụ, đạt 83,82 %. Nội dung vụ việc chủ yếu là các mâu thuẫn, tranh chấp về hôn nhân và gia đình; dân sự. Ban hòa giải các xã, thị trấn và Tổ hoà giải ấp, khu phố đã tổ chức hoà giải dứt điểm 100% số vụ phát sinh, không để vụ việc kéo dài.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện trao tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 05 cá nhân trong thực hiện thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Hoàng Long

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết