Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở năm 2019
03/10/2019

Ngày 03/10/2019, Chợ Gạo tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở năm 2019 cho 80 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Văn hóa và Thông tin các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh, huyện; tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, của tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo. Đồng thời triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Qua lớp tập huấn, nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản cho người đứng đầu, người phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước về vai trò của người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Hoàng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết