Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức họp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia
06/05/2020

Ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức họp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo tổng kế hoạch vốn năm 2020 hơn 49,63 tỷ đồng, trong đó vố  hỗ trợ địa phương sản xuất lúa hơn 1,3 tỷ đồng; vốn phân cấp 350 triệu đồng; vốn ngân sách 523 triệu đồng; vốn chỉnh trang đô thị 10 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 26,6 tỷ đồng; vốn thưởng công trình phúc lợi xã công nhận nông thôn mới hơn 5,13 tỷ đồng, vốn Nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 5,67 tỷ đồng. Qua đó các xã, thị trấn đã thực hiện thi công 99 công trình.

Nhằm đảm bảo kịp thời cho việc triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tại cuộc họp ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công; tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Hoàng Long

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết