Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Chợ Gạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025
12/10/2020

Mới đây, Chợ Gạo tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Chợ Gạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Đức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Chợ Gạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2025

Hội Doanh nghiệp huyện Chợ Gạo được thành lập theo Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang. Hội Doanh nghiệp huyện là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo.

 Hội Doanh nghiệp huyện Chợ Gạo tp hợp các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn huyện liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm, đoàn kết hội viên, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội Doanh nghiệp huyện lúc đầu chỉ với 38 thành viên, hiện nay đã có 45 doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Chợ Gạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2020  2025 gồm 7 thành viên. Ông Lê Văn Viễn - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Chợ Gạo làm Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Thanh Tâm - iám đốc Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hiệp Tâm và ông Võ Chí Thiện -Giám đốc HTX Thanh long Mỹ Tịnh An.

 Công Hưởng -An Khương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết