Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổ chức 24 điểm cầu trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
29/03/2021

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021 Chợ Gạo tổ chức 24 điểm cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó có 05 điểm cầu cấp huyện và 19 điểm cầu cấp xã.

Tại hội nghị, các đảng viên được quán triệt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”; chuyên đề “Những nội dung cốt lõi trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; chuyên đề “Những nội dung cốt lõi trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII”; chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Ngọc Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết