Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tiếp nhận và giải quyết được 26.012 hồ sơ hành chính
10/10/2014

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện được sắp xếp kiện toàn có 02 viên chức chuyên trách, được Ủy ban nhân dân huyện đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đảm bảo theo quy định. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã được củng cố đủ các chức danh theo quy định.

Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cơ bản đi vào nền nếp, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân ngày được tốt hơn, áp dụng thực hiện liên thông trên 03 lĩnh vực: đất đai, người có công, hộ tịch - hộ khẩu - bảo hiểm y tế. Hầu hết hồ sơ của tổ chức và cá nhân được giải quyết và trả kết quả đúng hạn theo quy định đã giảm cơ bản tình trạng gười dân phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần, tạo được sự đồng tình của tổ chức, cá nhân.Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Lương Hòa Lạc

Cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2014 tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết được 26.012 hồ sơ, trong đó có 19.989 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa (cấp huyện 2.806 hồ sơ, cấp xã 17.183 hồ sơ); 6.368 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông (cấp huyện 2.859 hồ sơ, cấp xã 3.509 hồ sơ).

Hoàng Long
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết