Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Gạo

Chi tiết tin

Chợ Gạo tập huấn kiến thức pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
31/05/2019

Trong 02 ngày 30 và 31/5/2019, Phòng Tư pháp huyện Chợ Gạo tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho 500 tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên 8 xã Hòa Tịnh, Song Bình, Long Bình Điền, Quơn Long, Bình Phan, Bình Ninh, Hòa Định và Xuân Đông.

Tại đây, các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở được trang bị các kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ đối với tuyên truyền viên pháp luật thuộc Chương trình khung theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải cơ sở và một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kịp thời những kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở để áp dụng vào thực tiễn công tác gắn với chương trình, nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Hoàng Long

 

 

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết